PL EN


2013 | 2 | 9-16
Article title

Przemiany refleksyjności współczesnych rodziców

Authors
Content
Title variants
EN
The difference, education, inclusion in a family environment of reflective parents
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem artykułu jest refleksja nad zjawiskiem wzmożonej aktywności niektórych rodziców w kształtowaniu edukacyjnych środowisk swoich dzieci. Autorka sięga po kategorię refleksyjności w celu teoretycznej analizy owego zjawiska. Aktywnych, poszukujących rodziców określa mianem rodziców refleksyjnych. Ich działania sytuuje w szerszym kontekście trzech współczesnych układów odniesienia dla kreowania roli rodzica i znaczenia rodzicielstwa: rynku pracy, rynku usług edukacyjnych i rynku wiedzy eksperckiej, a następnie stawia pytania o różnice w refleksyjności, ich podłoże i konsekwencje dla zachowań inkluzyjnych lub ekskluzywnych.
Year
Issue
2
Pages
9-16
Physical description
Contributors
author
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
References
 • Archer M. (2007). Making our way through the world. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Beck U. (2002). Społeczeństwo ryzyka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 • Beck U., Giddens A. & Lash S. (2009). Modernizacja refleksywna. Polityka, tradycja i estetyka w porządku społecznym nowoczesności. Warszawa: PWN.
 • Büchner P. (2006). Der Bildungsort Familie. Grundlagen und Theoriebezüge. W: P. Büchner & A. Brake (Eds.), Bildungsort
 • Familie. Transmission von Bildung und Kultur im Alltag von Mehrgenerationenfamilien (pp. 21-48). Wiesbaden.
 • Dolata R. (2008). Szkoła — segregacje — nierówności. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.
 • Dyke M. & Fuller A. (2012). Approaches to reflexivity: navigating educational and career pathways. British Journal of Sociology of Education, 33 (6), 831-848.
 • Georg W. (2006). Soziale Ungleichheit im Bildungssystem. Eine empirisch-theoretische Bestandaufnahme. Konstanz: UVK.
 • Kaufmann F.-X. (1990). Die Zukunft der Familie. Monachium: Beck.
 • Kramer R.-T. (2011). Abschied von Bourdieu? Perspektiven ungleichheitsbezogener Bildungsforschung. Wiesbaden: VS Verlag.
 • Lalak D. (2007). Środowisko. W: Encyklopedia pedagogiczna XXI w. Warszawa: Żak Wydawnictwo Akademickie.
 • Lange A. & Xyländer M. (Eds.). (2011). Bildungswelt Familie. Theoretische Rahmung, empirische Befunde und disciplinaere Perspektiven. Weinheim Munchen: Juventa.
 • Malewski M. (2006). W poszukiwaniu teorii uczenia się ludzi dorosłych. Teraźniejszość — Człowiek — Edukacja, 34 (2), 23-51.
 • Mühling T. & Smolka A. (2007). Wie informieren sich bayerische Eltern über erziehungs- und familienbezogene Themen? Ergebnisse der ifb-Elternbefragung zur Familienbildung. Bamberg: Staatsinstitut für Familienforschung an der Universität Bamberg.
 • Ostrouch-Kamińska J. (2011). Rodzina partnerska jako relacja współzależnych podmiotów. Studium socjopedagogiczne narracji rodziców przeciążonych rolami. Kraków: Impuls.
 • Smith R. (2010). Total Parenting. Educational Theory, 60 (3), 357-370.
 • Szymczak J. (2010). Ze zdarzeniami krytycznymi w tle. Namysł nad refleksją w zawodzie nauczyciela. Teraźniejszość— Człowiek — Edukacja, 52 (4), 55-74.
 • Vincent C., Ball S. J. (2007). “Making Up” the Middle-Class Child: Families, Activities and Class Dispositions. Sociology, 41 (6), 1061-1077.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-db916df0-703f-4910-b611-949b2ce0ae45
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.