PL EN


2016 | 17 | 2 | 75-85
Article title

ZRÓŻNICOWANIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII W KRAJACH GRUPY WYSZEHRADZKIEJ

Content
Title variants
EN
IMPORTANCE OF RENEWABLE SOURCES OF ENERGY IN THE VISEGRAD COUNTRIES
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Wyczerpywanie się zasobów konwencjonalnych źródeł energii spowodowało poszukiwania możliwości zwiększenia produkcji energii z odnawialnych źródeł. Celem artykułu jest zaprezentowanie zmian w strukturze odnawialnych źródeł energii wykorzystywanych w krajach Grupy Wyszehradzkiej. Na podstawie danych uzyskanych z Eurostatu przeprowadzono analizę zmian struktury pozyskiwania energii z wody, wiatru i biopaliw stałych na terenie Słowacji, Czech, Węgier i w Polsce w latach 2004-2014.
EN
The aim of this article is to present the changes in the structure of renewable energy sources used in the countries of the Visegrad Group in the years 2004-2014. After entering the Visegrad Group countries to the European Union we could have seen an increase in energy production from environmentally friendly sources. The Czech Republic and Slovakia mainly extracted energy from water. Poland and Hungary from solid biofuels. After 2009 and the entrance of the EU directive promoting wind and sun energy in Poland and Hungary it was began to invest in wind power. The Czech Republic and Slovakia, in turn, invested the funds in obtaining solar energy.
Contributors
author
 • Katedra Statystyki i Ekonometrii, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
author
 • Katedra Statystyki i Ekonometrii, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
References
 • Czubakowski E. (2009) Odnawiane źródła energii, wykorzystanie proekologicznych źródeł energii. Włocławek, EXPOL, 49.
 • Delhaute C., Gargani F., Papaefthymiou G. (2016) Study on regulatory matters concerning the development of the North Sea offshore energy potential. Luxembourg: Publications Office of the European Union, 243.
 • Ginalski Z. (2013) Odnawialne źródła energii w gospodarstwach rolnych. CDR, Radom.
 • Gostomczyk W. (2009) Odnawialne źródła energii, technologia, legislacja, ekonomika. EKSPERT-SITR, Koszalin, 161.
 • GUS (2015) Energia ze źródeł odnawialnych w 2014 roku. Warszawa.
 • Kukuła K. (1989) Statystyczna analiza strukturalna i jej zastosowanie w sferze usług produkcyjnych dla rolnictwa. Zeszyty Naukowe AE w Krakowie, Seria specjalna: Monografie, 89, Kraków.
 • Lewandowski W. M. (2012) Proekologiczne odnawialne źródła energii. Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, 128, Warszawa.
 • Markowski A. (2009) Współspalanie biomasy w kotłach energetyki zawodowej. [w:] Kalotka J. (red.) Odnawialne źródła energii. Wydawnictwo Instytutu Technologii Eksploatacji - PIB, 155, Radom.
 • Ochmańska M., Jaroszewski J. (2006) Rodzaje biomasy i możliwości jej wykorzystania. CDR Zarzeczewo, 26.
 • http://ec.europa.eu/eurostat/en/web/products-press-releases/-/8-17022014-AP
 • National Renewable Energy Action Plan (Slovak Republic). Ministry of Economy and Construction of the Slovak Republic.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-db919ede-5a04-4932-8853-26ed13d3a5c2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.