PL EN


2005 | 8 | 29-44
Article title

Makroekonomiczne uwarunkowania rynku pracy w Polsce

Content
Title variants
EN
Macroeconomics of Polish labour market
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule rozważono wpływ uwarunkowań demograficznych i makroekonomicznych na sytuację na rynku pracy w Polsce w latach 1999-2003, w tym również prowadzoną politykę stabilizacyjną. W szczególności omówiono przyczyny spadku dynamiki wzrostu gospodarczego w roku 1999 i utrzymywania się zapoczątkowanej wówczas dekoniunktury do roku 2002, a następnie symptomy ożywienia gospodarczego po roku 2002 oraz kierunki prowadzonej polityki budżetowej i pieniężnej.
EN
The paper describes demography and macroeconomic mechanisms of Polish labor market. The causes of economic slowdown of 1999 and boom of 2002 as well as the directions of that―time economic policy are presented in the background of the situation on the Polish labor market. It is stressed that particularly strong relation is observed between the level of employment or unemployment, economic growth and investment. The author highlights the inevitability of the reorientation of the economic policy directions set up at the beginning of an economic transformation. The policy toward macroeconomic equilibrium and low inflation is considered to be too long and too strictly led by monetary authorities. Therefore, the policy of structural adjustment and long-term development has been too much neglected. The point is that although the macroeconomic equilibrium is as much necessary as long-run development policy, the appropriate hierarchy of priorities fitted into the stage and conditions of economic advancement is of key importance for good economic performance.
Year
Issue
8
Pages
29-44
Physical description
Dates
published
2005
Contributors
 • Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie
References
 • Biuletyn Informacyjny NBP, 1998, nr 12.
 • Drozdowicz M., Coraz lepsza koniunktura, "Rzeczpospolita" z 5 maja 1999 r.
 • Dylematy polskiej koniunktury, "Nowe Życie Gospodarcze" 1999, nr 19.
 • Gomułka S., Szoki zewnętrzne, czy błędy własne, "Rzeczpospolita" z 3 marca 1999 r.
 • Hausner J., Dwa wymiary polityki gospodarczej, "Nowe Życie Gospodarcze" 2004, nr 10.
 • Kropiwnicki J., Zimny rok, "Nowe Życie Gospodarcze" 1999, nr 14.
 • Licea W., Welfe A., Prognoza podstawowych makroekonomicznych charakterystyk rozwoju gospodarki Polski: 1999-2003, Łódź 1998 (referat na konferencję w Ministerstwie Finansów - 19 maja 1999 r.).
 • Polska 2004, Raport o Stanie Gospodarki, MGiP, Warszawa 2004.
 • Trzy warianty rozwoju - strategia rozwoju gospodarczego kraju do roku 2010 przygotowywana przez Ministerstwo Finansów, "Rzeczpospolita" z 16 kwietnia 1999 r.
 • Zieliński M., Sytuacja makroekonomiczna a równowaga rynku pracy, "Nowe Życie Gospodarcze" 2000, nr 51.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-db949f09-08e8-414d-adb4-cddee7058655
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.