PL EN


2011 | 7 | 173-186
Article title

Globalizacja a wykluczenie społeczne. Etyczna i kulturowa geneza procesu marginalizacji

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The Author of this paper studies the impact globalization processes on socio-cultural changes,which lead to social exclusion. Being out of a society has different origins especially in modernworld and modern society. A reason does not always lie only on the man’s side. Being out of asociety is sometimes a result of many different processes like, in my opinion, the most essentialones - global trends and the especially ambiguous process – globalization.The Author pays attention to the origins of the social marginalization and tries to show themost important ones. Simultaneously, he analyzes them by looking at the intensity of theirimpact on social marginalization. This article ends with an unaided commentary in which theauthor passes his judgment on the origins and degree of influence of above-mentioned issues.
Contributors
 • Wałbrzyska Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości, Polska
References
 • Baniak J., 2007, Desakralizacja kultu religijnego i świąt religijnych w Polsce. Studium socjologiczne, Kraków.
 • Beck U., 2002, Społeczeństwo ryzyka. W drodze do innej nowoczesności, przeł. S. Cieśla, Warszawa.
 • Borgman A., 1984, Technology and the Character of Contemporary Life, Chicago.
 • Brzozowski T.T., 2003, Technika jako taktyka zagrażająca współczesnej egzystencji? Aktualność Spenglerowskiej krytyki kultury maszyn, „Zbliżenia Polska – Niemcy”, nr 2 (35), 2003, s. 146–157.
 • Ciupak E., 1982, Religia i religijność, Warszawa.
 • Doświadczenie religijne, 2007, oprac. T. Doktór, Warszawa.
 • Fukuyama F., 1997, Ostatni człowiek, przeł. T. Bieroń, Poznań.
 • Giddens A., 2001, Nowoczesność i tożsamość, przeł. A. Szulżycka, Warszawa.
 • Giddens A., 2008, Socjologia, przeł. A. Szulżycka, PWN, Warszawa.
 • Mariański J., 2010, Religia w społeczeństwie ponowoczesnym, Warszawa.
 • Miller J. V., 2007, Religia w świecie konsumpcji, przeł. T. Szafrański, Warszawa.
 • Norris P., Inglehart R., 2006, Sacrum i profanum. Religia i polityka na świecie, Kraków.
 • Rifkin J., 2001, Koniec pracy, przeł. E. Kania, Wrocław.
 • Rifkin J., 2008, Entropia – nowy światopogląd, przeł. B. Baczyńska, Katowice.
 • Spengler O., 2001, Zmierzch Zachodu, przeł. J. Marzęcki, KR, Warszawa.
 • Sennett R., 2006, Korozja charakteru. Osobiste konsekwencje pracy w nowym kapitalizmie, przeł. J. Dzierzgowski, Ł. Mikołajewski, Warszawa.
 • Taylor Ch., 2002, Etyka autentyczności, przeł. A. Pawelec, Kraków.
 • Taylor Ch., 2006, Oblicza religii dzisiaj, Kraków.
 • Taylor Ch., 2010, Nowoczesne imaginaria społeczne, przeł. A. Puchejda, K. Szymaniak, Kraków.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-db94d78d-23d1-4e15-8dc2-ba4fe1db07f5
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.