PL EN


2012 | 3-4 | 37-42
Article title

Rewitalizacja nadszybia szybu „Górsko” w kopalni soli „Wieliczka”

Content
Title variants
EN
Revitalisation of the shaft top of mineshaft “Górsko” in “Wieliczka” salt mine
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The article presents the historical context of the shaft top of mineshaft “Górsko” in the “Wieliczka” Salt Mine, the current condition of the building, and planned adaptation of the closed shaft top facility for service purposes. Construction works comprise operations to eliminate the destructive factors, stop the process of decay, restate the full aesthetical value of the elevation, and enable full use of the building.
Year
Issue
3-4
Pages
37-42
Physical description
Dates
published
2012
Contributors
author
 • studia inżynierskie ukończył na Wydziale Górniczym Politechniki Śląskiej, a studia magisterskie na Wydziale Górnictwa i Geologii Politechniki Wrocławskiej, pracuje w KGHM CUPRUM Sp. z o.o. OBR.
 • mgr inż. geolog – górnik, dr nauk o Ziemi, jest prezesem zarządu kopalni soli „Wieliczka” S.A
author
 • zdobył tytuł magistra inżyniera górnika na Wydziale Górniczym Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Od 1989 r. jest pracownikiem kopalni soli „Wieliczka” S.A.
References
 • Biżek Varisella B., Program prac konserwatorskich oraz badania stratygraficzne tynków, Wrocław 2011.
 • d’Obyrn K., Kokot B., Kucharz J., Doszczelnienie zlikwidowanego szybu „Górsko” w Kopalni Soli „Wieliczka”, „Górnictwo i Geoinżynieria” 2012, z. 2, s. 171-182.
 • Dziwik K., Zabezpieczenie Kopalni Soli w Wieliczce podsadzką w latach 1832-1939 (rys historyczny), Wieliczka 1984.
 • Gawroński W., Charkot J., Studium Historyczno-Konserwatorskie szybu „Górsko”, Wieliczka 2010.
 • Hrebenda M., Dokumentacja geologiczno-inżynierska w rejonie szybu „Górsko”, Kraków 2010.
 • Kokot B., Winiarski M., Inwentaryzacja techniczna, miernicza i budowlana szybu „Górsko”, Wrocław 2010.
 • Kokot B., Winiarski M., Koncepcja rewitalizacji nadszybia szybu „Górsko”, Wrocław 2010.
 • Kokot B., Parchanowicz J., Projekt techniczny doszczelnienia szybu „Górsko”, Wrocław 2011.
 • Kolasa K., Kubik K., Poeksploatacyjne zapadliska wielickie, „Studia i materiały do dziejów żup solnych w Polsce”, t. XII, Wieliczka 1983.
 • Ochniak K., Architektura historyczna nadszybi w Wieliczce, „Studia i Materiały do Dziejów Żup Solnych w Polsce”, t. 23, Wieliczka 2003.
 • Piestrak F., Przewodnik po Wieliczce i jej kopalniach, Wieliczka 1912.
 • Rajca J., Ekspertyza mykologiczno-budowlana szybu „Górsko”. maszynopis , Kraków, 2010.
 • Sosenko M., Kurowski P., Wieliczka w dawnych pocztówkach, Kraków 1999.
 • Walczy Ł., Postęp techniczny w Salinie Wielickiej w okresie administracji austriackiej, Wieliczka 2003.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
0029-8247
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-db9b7f4a-9614-4c23-95ed-79bd8a4ecf3c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.