PL EN


2018 | 68 | 99-122
Article title

Katalogi i inwentarze księgozbiorów Zygmunta Pusłowskiego

Authors
Content
Title variants
EN
Catalogues and inventories of the book collections of Zygmunt Pusłowski
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Przedmiotem artykułu są katalogi i inwentarze księgozbioru hrabiego Zygmunta Pusłowskiego, wchodzące w skład rękopiśmiennego Archiwum Pusłowskich, znajdującego się w Bibliotece Jagiellońskiej. Praca ma na celu nakreślenie sylwetki twórcy tych spisów oraz przedstawicieli czarkowskiej linii rodu Pusłowskich, począwszy od Wojciecha i Józefy z Druckich-Lubeckich. Przedstawiony zostanie stan zachowanych spisów inwentarzowych zgrupowanych w pięciu jednostkach (BJ AP, Przyb. 594/99–598/99). W trakcie analizy porównano liczbę spisów w jednostce, liczbę opisów w spisie oraz liczbę woluminów, a także zwrócono uwagę na elementy opisu, prowadzoną numerację oraz dodatkowe notatki. Ponadto odniesiono się do problematyki badania inwentarzy księgozbiorów jako źródeł do badań czytelnictwa, kultury materialnej oraz bibliofilstwa. We wnioskach zwrócono uwagę na błędy metodologiczne przy badaniu inwentarzy oraz zaproponowano metodę badania księgozbioru Zygmunta Pusłowskiego.
EN
The subject of the article are catalogues and inventories of Count Zygmunt Pusłowski’s book collections, which belong to the Pusłowski family archive of manuscripts, now preserved in the Jagiellonian Library. It attempts to outline the profile of their creator as as well as of members of the Czarków line of Puslowski family, beginning from Wojciech and Józefa née Drucka‑L ubecka. The current condition of the inventories, which are arranged into five units (BJ AP, Przyb. 594/99–598/99), is reviewed. Applying statistical analysis, the overall number of inventories in each unit is compared with the number of descriptions in each inventory and the total number of volumes, while taking account of the description elements, their numbering, and existing notes. Furthermore, the paper brings up a more general issue of using library inventories as historical sources for investigating readership, material culture, and bibliophily. In the conclusions, a number of methodological errors in the studies of inventories that have been made to date are indicated and a proper method for studying the book collection of Zygmunt Pusłowski is suggested.
Year
Volume
68
Pages
99-122
Physical description
Contributors
author
  • Uniwersytet Jagielloński, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-dba1ba5d-ddfe-4554-8c41-4286a285c191
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.