PL EN


2015 | 4 | 2 | 42-58
Article title

Nowe elementy regulacji prawnej kar pieniężnych w ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów.

Authors
Content
Title variants
EN
New Elements of the Legal Framework for Fines in the Act on Competition and Consumers Protection
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł prezentuje najważniejsze zmiany w regulacji prawnej kar pieniężnych zawartej w ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów, jakie weszły w życie 18 stycznia 2015 r. Autorka analizuje zmiany dotyczące w szczególności podstawy wymiaru kar pieniężnych za naruszenia materialne, zasad odstąpienia od wymierzenia kary pieniężnej lub jej obniżenia, nowego rodzaju kar pieniężnych nakładanych na osoby zarządzające oraz czynników uwzględnianych przy ustalaniu wysokości kar pieniężnych. Wskazuje przy tym, jakie problemy zdają się być rozwiązane oraz jakie nowe trudności mogą powstać w związku z nowymi przepisami ustawy.
EN
This article presents the most important changes in the legal framework concerning the imposition of fines contained in the Act on Competition and Consumers Protection which came into effect on 18 January 2015. The Author examines the amendments regarding, in particular: the base used to calculate fines for substantive infringements; rules for immunity from fines and fine reductions; a new type of fine which can now be imposed on managers; as well as factors taken into account while calculating the amount of the fine. At the same time, the Author outlines which of the old problems seem to have been resolved now, and what new difficulties might emerge as a result of the new legal provisions.
Year
Volume
4
Issue
2
Pages
42-58
Physical description
Dates
online
2015-04-30
printed
2015-04-30
Contributors
author
  • Katedra Prawa Gospodarczego Publicznego, Wydział Prawa, Uniwersytet w Białymstoku
References
  • Banasiński C., Piontek E. (red.)., Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów. Komentarz, LexisNexis, Warszawa 2009
  • Kohutek K., Komentarz do art. 89(a) ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, Lex 2014
  • A. Piszcz, Kilka uwag do projektu założeń ustawy o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, iKAR 2012, nr 2(1)
  • Piszcz A., „Osoba zarządzająca” w rządowym projekcie ustawy zmieniającej ustawę o ochronie konkurencji i konsumentów, iKAR 2013, nr 2(1)
  • Piszcz A., Sankcje w polskim prawie antymonopolowym, iKAR 2013, nr 5(2)
  • Szymczak M. (red.), Słownik języka polskiego. Tom drugi. L-P, PWN, Warszawa 1993
  • Wolski D., Uwagi dotyczące wybranych instytucji w projekcie nowelizacji ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, iKAR 2013, nr 7(2)
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2299-5749
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-dba21180-6e70-43f8-964d-0e7fbc0a926f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.