PL EN


2015 | 63 | 4: Historia Sztuki | 39-57
Article title

Temat Herkulesa w malarstwie hiszpańskim złotego wieku

Authors
Title variants
EN
Hercules in painting of Spanish golden age
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Motyw Herkulesa podejmowany z lubością przez artystów hiszpańskich złotego wieku pozwala postawić tezę, iż bohater ten miał pierwszorzędne znaczenie w ikonografi i sztuki hiszpańskiej. Zleceniodawcy zdobiąc swe rezydencje dziełami ukazującymi herosa, zbliżali się do prądu myśli humanistycznej największych ówczesnych ośrodków artystycznych. Ponadto propagowali za pomocą charakterystycznych cech Tebańczyka walory klas rządzących. Autorzy obrazów z przedstawieniami Herkulesa mogli natomiast sięgać po inspiracje do mitologii, omijając cenzurę. Tematyka Herkulesa stanowiła prawdziwe wyzwanie dla artystów, którzy ilustrując historie herosa, przedstawiali programy ikonograficzne dotykające jednocześnie kwestii polityki, wiary oraz historii.
EN
Hercules Theme lovingly picked by the golden age of Spanish artists can be argued that this character was of paramount importance in the iconography of Spanish Art. Principals decorating their residences with works showing the hero, approached the current humanistic thought of the biggest contemporary art centers. In addition, through the characteristic qualities of Hercules, they propagated the values of the ruling classes. The authors of images presenting (showing) performances of Hercules were able to reach for inspiration to mythology, bypassing censorship. The subject of Hercules was a real challenge for the artists, who portrayed the hero’s stories illustrating the iconographic programs concerning, at the same time, issues of politics, faith and history.
Keywords
Contributors
  • doktorantka, Instytut Historii Sztuki i Kultury, Wydział Historii i Dziedzictwa Kulturowego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie
References
  • Angulo Íñiguez D., La mitología en el arte español: del Renacimiento a Velázquez, Madrid 2010. Bastús y Carrera V.J., Diccionario histórico enciclopédico, t. IV, Barcelona 1831.
  • Gómez Martín L.J., Zurbarán y el Salón de Reinos, Madrid 2010.
  • Grimal P., Słownik mitologii greckiej i rzymskiej, Wrocław-Warszawa-Kraków 2008.
  • Lleo Cañal V., Los techos pintados de la Casa de Pilatos, [w:] Velázquez y Sevilla. Estudios, Sevilla 1999, s. 173-181.
  • López Torrijos R., La mitología en la pintura española del Siglo de Oro, Madrid 1985.
  • Pacheco F., Arte de la pintura: su antiguedad y grandezas, Sevilla 1990.
  • Parandowski J., Mitologia, Poznań 1989.
  • Pascual C., El libro de Oro de Sevilla, Sevilla 1988.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-dba5482d-62f3-4f8a-94f1-46ba6ee54395
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.