PL EN


2011 | 7 | 149-157
Article title

Audyt technologiczny w strategii konkurencyjnej innowacyjnego przedsiębiorstwa

Authors
Title variants
EN
Technology Audit Strategy Competitive in Innovative Enterprise
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem artykułu jest wskazanie roli i znaczenia audytu technologicznego jako narzędzia umożliwiającego określenie potrzeb firmy w zakresie poszczególnych obszarów związanych z innowacjami, umiejscowienie go w strategii technologicznej przedsiębiorstwa innowacyjnego oraz wskazanie mechanizmu jego wykorzystania w budowaniu przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa opartej na innowacjach. (fragment tekstu)
EN
Innovation and competitiveness of the polish economy is mostly determined by the enterprises activity. The investment strategy and innovation level of the business entities are the key factors of the GPD level and the economy ability to create new working places. The aim of this article is to notify the role and the meaning of the technological innovation In preparation and implementation the enterprises development strategy, and also the need to create the "knowledge based economy".(original abstract)
Year
Issue
7
Pages
149-157
Physical description
Contributors
author
 • Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie
References
 • Białoń L., Poziom techniczny a zatrudnienie w polskim przemyśle w układzie gałęziowym, WAW, Warszawa 1976.
 • Dworczyk M., Szlasa R., Zarządzanie innowacjami, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2001.
 • Głodek P., Gołębiowski M., Transfer technologii w małych i średnich przedsiębiorstwach - Vademecum innowacyjnego przedsiębiorcy, Uniwersytet w Białymstoku - Wschodni Ośrodek Transferu Technologii.
 • Jasiński A.H., Przedsiębiorstwo innowacyjne na rynku, KiW, Warszawa 1992.
 • Kalinowski T.B., Rola systemów zarządzania jakością we wprowadzaniu innowacji produktowych i organizacyjnych, rozprawa doktorska, maszynopis powielony, Łódź 2007.
 • Łobejko S., Audyt technologii [w:] Jak wdrażać innowacje technologiczne w firmie - poradnik dla przedsiębiorców. Warszawa 2005.
 • Oslo Manual, Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Warszawa 2008.
 • Stawasz E., Innowacje a mała firma, Wydawnictwo UŁ, Łódź 1999.
 • Tkaczyk T., Rynek, konkurencja i jej wspieranie, SGH, Warszawa 1999.
 • White M.A., Bruton G.D., The Management of Technology and Innovation: A Strategic Approach, Thomson South-Western, Mason OH, 2007.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-dba5c936-125e-45aa-952a-f3b9fa7628b6
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.