PL EN


2017 | 2(15) | 60-79
Article title

Wpływ klauzuli sumienia i obrony przez kulturę na ocenę elementów struktury przestępstwa

Content
Title variants
EN
The influence of the conscience clause and cultural defense on the appraisal of the structure of crime
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Przedkładane opracowanie poświęcone jest klauzuli sumienia oraz obronie przez kulturę. Początkowe wywody koncentrują się na wyjaśnieniu wskazanych pojęć, poprzez przywołanie dotychczasowych stanowisk doktrynalnych. Zasadniczy tok rozważań – poświęcony pierwotnej i wtórnej legalności, kontratypom ustawowym i pozaustawowym, okolicznościom wyłączającym winę lub ją umniejszającym – stanowi próbę udzielenia odpowiedzi na pytanie, gdzie w strukturze przestępstwa znajduje się miejsce dla klauzuli sumienia i obrony przez kulturę.
EN
The submitted study is devoted to the clause of conscience and cultural defense. The initial arguments are focused on explaining the indicated terms, by referring to current doctrinal positions. The basic course of considerations – devoted to primary and secondary legality, legislative and non-legislative lawful excuses, circumstances reducing or excluding guilt – is an attempt to answer the question of where in the structure of crime is a place for conscience clause and cultural defense.
Year
Volume
Pages
60-79
Physical description
Dates
published
2017-06-01
Contributors
author
author
author
References
Notes
PL
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-dba66c47-1a61-4d32-98d9-4d0b9e26f6b3
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.