PL EN


2012 | 897 | 135-145
Article title

Wkład ekonomistów polskich do rozwoju nauki ekonomii w okresie międzywojennym

Title variants
EN
The Input of Polish Economists to the Development of Economics during the Interwar Period
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The aim of this article is to assess what impact Polish economists had on the development of domestic and global economic thought, both on the micro and macro levels, during the interwar period. Their works include a number of innovative ideas that went beyond the concepts of the western economy. A particularly valuable, methodological achievement was to point out both the nomothetic and social character of economic science as well as the national thought of the time. Polish scientists contributed to the economy original static and dynamic concepts, and appreciated the importance of mathematical methods in scientific research. They put theory into practice. They not only recognised but went beyond the idea that economics was a formal discipline; “pure” theory was complemented with qualitative analysis of factors shaping the structure of industrial manufacturing. As such, methods including the partial equilibrium, general equilibrium and also statistical surveys were used to show the economic changes in Poland.
Contributors
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Katedra Historii Myśli Ekonomicznej, ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków, Poland
References
 • Biegeleisen L.W. [1938], Teoretycznopoznawcze podstawy zasady gospodarczości, „Ekonomista”, nr 2.
 • Blaug M. [1995], Metodologia ekonomii, PWN, Warszawa.
 • Blaug M. [1994], Teoria ekonomii, Ujęcie retrospektywne, PWE, Warszawa.
 • Brzeski T. [1936], Ekonomia, t. 1, Bratnia Pomoc UW, Warszawa.
 • Galbraith J.K. [1991], Ekonomia w perspektywie. Krytyka historyczna, PWN, Warszawa.
 • Głąbiński S. [1927], Ekonomika narodowa, t. 1.: Teoria ekonomiki narodowej, Nakładem Towarzystwa Wydawniczego „Ateneum”, Lwów.
 • Grabski S. [1927], Ekonomia społeczna, t. 1: Socjologiczne podstawy ekonomii, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Lwów–Warszawa–Kraków.
 • Heydel A. [1925], Podstawowe zagadnienia metodologiczne ekonomii, Drukarnia UJ, Kraków.
 • Kalecki M. [1931], Konsekwencje dumpingu [w:] Koniunktura gospodarcza, Prace Instytutu Badań Koniunktur Gospodarczych i Cen, Warszawa.
 • Krzyżanowski A. [1920], Założenia ekonomiki, Nakładem Księgarni S.A. Krzyżanowskiego, Kraków.
 • Kwaśnicki W. [2000], Historia myśli liberalnej, PWE, Warszawa.
 • Lange O. [1973], Zakres i metoda ekonomii [w:] Ekonomia polityczna, t. 3, PWE, Warszawa.
 • Lityńska A. [1994], Polska szkoła historyczna w ekonomii, Wydawnictwo Oddziału Polskiej Akademii Nauk, Kraków.
 • Lityńska A. [2001], Polska myśl ekonomiczna okresu międzywojennego, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie.
 • Mill J.S. [1965], Zasady ekonomii politycznej, t. 2, PWN, Warszawa.
 • Rybarski R. [1912], Nauka o podmiocie gospodarstwa społecznego, Akademia Umiejętności, Kraków.
 • Stankiewicz W. [1998], Historia myśli ekonomicznej, PWE, Warszawa.
 • Taylor E. [1919], Statyka i dynamika w teorii ekonomii, Nakładem Akademii Umiejętności, Kraków.
 • Zawadzki W. [1914], Zastosowanie matematyki do ekonomii politycznej, Nakładem Drukarni Józefa Zawadzkiego, Wilno.
 • Zweig F. [1920], Problem wartości, „Czasopismo Prawnicze i Ekonomiczne”, t. 19.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-dba84c9a-9d1a-450d-9614-5c16ef56b96a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.