PL EN


Journal
2013 | 1 | 107-115
Article title

Současné přístupy k financování vysokých škol v zemích EU

Content
Title variants
EN
Recent Higher Education Institutions Funding Attitudes within EU Countries
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The main goal of this paper is to compare nowadays higher education institutions funding attitudes within EU countries. The recent economic downturn has furthermore contributed to the decision in many European countries to decrease the levels of investment into higher education. Across Europe strong HEI's dependence on public funding continues but an increasing number of EU countries introduced different types of fees to be paid by tertiary education students. Targeted financial support to particular students mitigated the effects of study fees. Grants and loans for students at tertiary level are a major strand of public expenditure. For future sustainability funding sources have been diversified, containing a mixture of public and private funding sources.
CS
Cílem tohoto příspěvku je porovnat současné přístupy k financování vysok ých škol v zemích EU. Současná ekonomická situace přispívá v mnoha evropských zemích ke snižování investic do vysokoškolského vzdělávání. Ve všech zemích Evropy přetrvává vysoká závislost vysokoškolských institucí na veřejném financování, avšak rostoucí počet zemí EU již zavedl různé druhy poplatků, které musí studenti v terciárním vzdělávání platit. Dopad těchto poplatků za studium je řešen cílenou finanční podporou studentù, přičemž hlavní část veřejných výdajů do této oblasti činí stipendia a studentské půjčky. Pro budoucí udržitelnost musí být zdroje diverzifikovány a financování být uskutečňováno kombinací veřejných a soukromých zdrojů.
Journal
Year
Volume
1
Pages
107-115
Physical description
Dates
published
2013-06-28
Contributors
author
  • Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
  • Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
  • redakcevste@gmail.com
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-dbaaf960-5219-434c-b0a5-0441eac91e7e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.