PL EN


Journal
2012 | 152 | 125-144
Article title

Rola śledztw dziennikarskich w kreowaniu etycznych standardów marketingu farmaceutycznego

Authors
Content
Title variants
EN
Role of Investigations of Journalist in Creating Ethical Standards of Pharmaceutical Marketing
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
This article demonstrates that journalists and their publications influenced the rise of ethical standards of pharmaceutical marketing in Poland. Nowadays media perform a substantial role in creating and changing reality. In this article, investigations of Polish journalists concerning the relation of doctors with medical sales representatives are described. The author analyses Polish pharmaceutical law and existence of the self-regulation of ethical organizations of pharmaceutical companies and of doctors in Poland. It also presents the results of in-depth interviews with medical sales representatives and shows their opinion whether journalistic investigations and other disapproving publications in the media influenced their work and the functioning of their company. Before reporters started revealing possible reservations about the cooperation of physicians with industry representatives, this subject was largely neglected. Published press reports caused further examinations, and often led to the arrest of persons associated with corruption. It is possible that first journalistic, and then prosecutor’s investigations sharpened the the Polish pharmaceutical law of 2007.
Contributors
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego W Warszawie, ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa
References
 • Bojanowski M. 2010. Rachunek za grypę. „Gazeta Wyborcza”, 26 marca.
 • Cohen J.C. 2006. Pharmaceuticals and corruption: a risk assessment, w: Transparency International (red.), Global Corruption Report 2006 Special Focus: Corruption and Health. UK: Pluto Press.
 • Cybuski K., M. Misztak 2006. Przedstawiciele medyczni na polskim rynku farmaceutycznym. Wybrane mity i fakty. „Problemy zarządzania. Zarządzanie i marketing w sektorze ochrony zdrowia”, 2.
 • Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 311 z 28 listopada 2001 roku, Dyrektywa 2001/83/EC W sprawie wspólnotowego kodeksu odnoszącego się do produktów leczniczych stosowanych u ludzi” z 6 listopada 2001 roku.
 • Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 136 z 30 kwietnia 2004 roku, Dyrektywa 2004/27/EC zmieniająca dyrektywę 2001/83/EC w sprawie wspólnotowego kodeksu odnoszącego się do produktów leczniczych stosowanych z dnia 31 marca 2004 roku.
 • Dziennik Ustaw. 1991. nr 105 poz. 452 Ustawa z dnia 10 października 1991 r. o środkach farmaceutycznych, materiałach medycznych, aptekach, hurtowniach i nadzorze farmaceutycznym.
 • Dziennik Ustaw. 1993. nr 47 poz. 211 Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
 • Dziennik Ustaw. 2001. nr 126 poz. 1381 Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne.
 • Dziennik Ustaw. 2008. nr 45 poz. 271. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 lutego 2008 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo farmaceutyczne.
 • Dziennik Ustaw. 2008. nr 210, poz. 1327 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 listopada 2008 r. w sprawie reklamy produktów leczniczych.
 • Grzeszak A. 2000. Przychodzi rep do lekarza. „Polityka” 48: 30–32.
 • Hajnosz I., H. Wróblewski. 2007. To jak pan korumpował lekarza. „Gazeta Wyborcza”, 6 sierpnia.
 • Hajnosz I. 2008. Afera J & J – od oddziałowej po wiceministra. „Gazeta Wyborcza”, 19 czerwca.
 • INFARMA Związek Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych. 2008. Kodeks Dobrych Praktyk Marketingowych Przemysłu Farmaceutycznego, Współpracy z Przedstawicielami Ochrony Zdrowia i Organizacjami Pacjentów, http://infarma.pl/index.php?id=17 (Wejście na stronę: 10.11.2011).
 • Izba Gospodarcza „FARMACJA POLSKA”, Polska Izba Przemysłu Farmaceutycznego i Wyrobów Medycznych „POLFARMED”, Polski Związek Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego. 2006. Kodeks Farmaceutycznej Etyki Marketingowej leków wydawanych wyłącznie z przepisu lekarza, http://www.pzppf.com.pl/o_nas.php?ids=49 (Wejście na stronę: 10.11.2011)
 • Kacprzak I. 2008. Wraca śledztwo w sprawie fundacji byłego szefa NFZ. „Rzeczpospolita”, 12 lipca.
 • Kania D., W. Ferfecki. 2007. Jak okraść chorych. „Wprost”, 15.
 • Kęskrawiec M., Ł. Głowacki, P. Maciejowska. 2003. Recepta na wczasy. „Newsweek”, 37.
 • Kęskrawiec M., I. Rycia, J. Burakowska. 2006. Recepta na lekarza. „Newsweek”, 23.
 • Kula P. 2011. Barometr PharmaExperta. „Aptekarz Polski”: http://www.aptekarzpolski.pl/index. php?option=com_content&task=category&sectionid=4&id=48&Itemid=79 (Wejście na stronę 23.02.2011).
 • Lizut M. 2006. Jak ustawić lekarza. „Gazeta Wyborcza”, 24 maja.
 • Makowska M. 2010. Etyczne standardy marketingu farmaceutycznego. Warszawa: CeDeWu.
 • Michalak J., D. Romanowska. 2001. Chorzy lekarze. „Wprost” 23: 88–90.
 • Monitor Polski. 1994. nr 17 poz. 131 Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 21 lutego 1994 roku w sprawie zasad i form prowadzenia reklamy i przekazywania informacji o ośrodkach farmaceutycznych i materiał ach medycznych.
 • Naczelna Izba Lekarska. 2009. Lekarz, lekarz dentysta a przemysł medyczny. Etyczne, prawne i podatkowe aspekty współpracy. Warszawa.
 • Pasierski T., J. Pinkas, Z. Religa. 2003. Czy możliwa jest etyczna współpraca między lekarzami a firmami farmaceutycznymi? „Standardy Medyczne”, 4.
 • Świątkiewicz G. 2005. Problem nadużywania legalnych psychoaktywnych farmaceutyków na tle społeczno-ekonomicznej transformacji w Polsce. „Alkoholizm i Narkomania”, 18 (4).
 • PMR Publications i KPMG. 2009. Polski rynek farmaceutyczny. Kondycja i perspektywy rozwoju do 2011 roku w opini największych firm farmacuetycznych. http://www.marketingwaptece.pl/eskulap/site/upload/file/THQUSPL_raport_farmaceutyczny.pdf (Wejście na stronę: 10.11.2011)
 • Szparkowska S. 2009. Sponsoring za receptę. „Rzeczpospolita” 10 lutego: A3.
 • Szymborski T. 2003. Kasa fundacji zabytków. „Rzeczpospolita” 28 maj: A1–A4.
 • Uwaga TVN. 2009. Czy firmy farmaceutyczne korumpują lekarzy? http://uwaga.onet.pl/17566,wideo,87684,jak_firmy_farmaceutyczne_korumpuja_lekarzy_cz1,czy_firmy_farmaceutyczne_korumpuja_lekarzy,reportaz.html (Wejście na stronę: 10.11.2011)
 • Zawadka G., S. Szparkowska. 2010. Cenny układ z lekarzem. „Rzeczpospolita”, 27 lipca.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-dbab8a7f-eb37-45c6-82e8-5d8dcea565fc
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.