Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 3(19) | 22

Article title

Państwowa Straż Pożarna w działaniach poza granicami kraju

Content

Title variants

EN
State Fire Service in action abroad

Languages of publication

PL EN

Abstracts

EN
In recent years, Poland has increased its involvement in missions supporting the countries affected by natural disasters, assisting in rescue and search efforts and in providing humanitarian aid. These tasks are delegated to the rescue groups of the State Fire Service. Poland is most active in the EU, the UN and NATO. The purpose of this paper is to describe the participation of the members of the State Fire Service in rescue, search and rescue, and humanitarian aid missions organized abroad. Furthermore, by describing the State Fire Service and the origins of its missions abroad, as well as the activity of State Fire Service rescue groups in selected countries, the author shows the great significance of the involvement of the State Fire Service in helping the people affected by natural disasters not only in Poland but also abroad.

Contributors

 • Akademia Obrony Narodowej

References

 • 1. Kędra Marcin, GPR według INSARAG, Przegląd pożarniczy. Miesięcznik Państwowej Straży Pożarnej, nr 5/2014.
 • 2. Konieczny Jerzy, Schroeder Maciej (red.), Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy w latach 1995-2015. Postępy organizacyjno-prawne, logistyczne i taktyczno-ratownicze, Garmond Oficyna Wydawnicza, Poznań, 2015.
 • 3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 r. w sprawie warunków i trybu delegowania strażaków Państwowej Straży Pożarnej do pełnienia służby poza granicą państwa oraz sposobu i organizacji działania grupy ratowniczej.
 • 4. Skoczylas Józef, Prawo ratownicze, wydanie 2, LexisNexis, Warszawa, 2011.
 • 5. Ustawa z dn. 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej, Dz. U. z 1991 r., nr 81, poz. 351.
 • 6. Ustawa z dn. 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej, Dz. U. z 1991 r., nr 88, poz. 400 z poz. zm.
 • 1. Biuro ds. Koordynacji Pomocy Humanitarnej, Sekcja wsparcia koordy-nacji działań w terenie (Sekretariat INSARAG), INSARAG: wytyczne i metodo-logia, lipiec 2006, s. 9, http://www.straz.gov.pl/data/other/insarag_wyt.pdf.
 • 2. http://psp.opole.pl/uploads/info-o-psp-na-xx-lecie.pdf.
 • 3. http://ratownictwogorskie.pl/trzesienie-ziemi-w-armenii/.
 • 4. http://warszawa-straz.pl/index.php/specjalizacje/1092-16-04-2014-recertyfikacja-uprawnien-insarag-ciezkiej-specjalistycznej-grupy-poszukiwawczo-ratowniczej-husar-poland.
 • 5. http://wiadomosci.dziennik.pl/.
 • 6. http://www.katowice.kwpsp.gov.pl/aktualnosci/wydarzenia,1027/slascy-strazacy-z-misja-ratownicza-na-slowenii.
 • 7. http://www.nto.pl/wiadomosci/opole/art/4161249,opolanie-wrocili-z-akcji-gaszenia-pozarow-lasow-w-rosji,id,t.html.
 • 8. http://www.ock.gov.pl/obrona_cywilna_kraju/euroatlantycki_osrodek_koordynacji_reagowania_w_przypadku_katastrof_-_eadrcc.
 • 9. http://www.polskieradio.pl/5/3/Artykul/466281,Trzesienia-ziemi-w-Turcji-dokumentacja-30-lat.
 • 10. http://www.straz.gov.pl/.
 • 11. http://www.unic.un.org.pl/pomoc_humanitarna/ocha.php.
 • 12. https://mswia.gov.pl/pl/.
 • 13. https://pl.wikipedia.org/.
 • 14. https://www.msz.gov.pl/pl/c/MOBILE/polityka_zagraniczna/polityka_bezpieczenstwa/operacje_nato_i_ue/zarzadzanie_kryzysowe/.
 • 15. https://www.polskapomoc.gov.pl/UNDAC,-,mechanizm,ekspercki, Naro-dow,Zjednoczonych,1355.html.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2299-2316

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-dbad1074-fc53-4d8a-b0f4-06a852ceda87
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.