PL EN


2014 | 21 | 245-264
Article title

Besarabia w relacjach Konsulatu Polskiego w Kiszyniowie w okresie międzywojennym w świetle dokumentacji zachowanej w Archiwum Akt Nowych w Warszawie

Title variants
EN
Bessarabia in the reports of the Polish Consulate from Chisinau during the interwar period reflected in the documents from Archiwum Akt Nowych from Warsaw
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The study capitalizes on the documents from the fund nr. 487 of the Archiwum Akt Nowych – The Embassy of the Polish Republic at Bucharest (1919-1940). Aside the embassy documents, it also draws on correspondence and the reports of the Polish Consulate from Chisinau, during the interwar period. The author pays attention to such aspects as economical life, the observation of the Press, the Polish communities which had churches and/or schools and other institutions. During the period studied at Chisinau the following people held Consulate positions: the Consul Cywiński (1919-1922), Viceconsul Ossolińsky (1923-1924), Consul Świerzbiński (1925-June 1929), Consul Uzdowski (from June 1929 until 1932?) and the last was Sandon de Poncet (until 1940). The study has 14 attachments from the folders nr. 71, 314, 321, 323 and 327 of the fund 487.
Keywords
Year
Volume
21
Pages
245-264
Physical description
Contributors
  • Wydział Nauk Historycznych i Społecznych, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa
References
  • Historia Dyplomacji Polskiej, Tom IV 1918-1939 pod redakcją Piotra Łossowskiego, Warszawa 1995.
  • Besarabja Współczesna. Sprawozdanie ekonomiczne z 1927/28 roku Konsulatu generalnego Rzplitej Polskiej w Kiszyniowie, Nakładem M.S.Z., Warszawa 1929.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-dbb02cd8-3873-4c0e-ae57-5e6125fd0071
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.