PL EN


2013 | 40 | 3(468) O skuteczną politykę rynku pracy | 39-43
Article title

Implementacja technik profilowania i adresowania na lokalnym rynku pracy

Selected contents from this journal
Title variants
EN
The implementation of profiling and targeting techniques on local labour market
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Wczesna identyfikacja osób zagrożonych długotrwałym bezrobociem i trafny dobór uczestników aktywnych programów rynku pracy są jednymi z podstawowych zadań publicznych służb zatrudnienia. W artykule zaprezentowano innowacyjną aplikację komputerową o nazwie PROFIL, bazującą na ekonometrycznym modelowaniu procedur profilowania bezrobotnych i adresowania programów zatrudnienia. Umożliwia ona wczesną i precyzyjną identyfikację osób szczególnie zagrożonych długim pozostawaniem bez pracy (w oparciu o wiele cech tych osób przy uwzględnieniu warunków lokalnego rynku pracy) oraz wskazanie działań, które mogą temu zapobiegać.
EN
Early identification of people at risk of long-term unemployment and well selection of participants of active labour market policies are one of the main tasks of public employment services. The paper presents an innovative computer application called PROFIL, based on econometric modeling of procedures of unemployed profiling and targeting labour market programs. It enables early and accurate identification of individuals at high risk being left without a job long (based on many characteristics of these individuals, taking into account the conditions of the local labor market) and identifies actions that can be prevented.
Year
Volume
40
Pages
39-43
Physical description
Contributors
  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
References
  • brak bibliografii
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-dbb22544-7d03-40ef-b5cd-6a484bbfbf3a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.