PL EN


Journal
2020 | 100 | 2 | 5-19
Article title

Informacja czy perswazja? Tytuły publikacji naukowych w świetle badań empirycznych

Title variants
EN
Information or persuasion? Titles of scientific publications in the light of empirical research
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Przedmiotem artykułu jest opis badań przeprowadzonych na korpusie tytułów publikacji naukowych z dziedziny lingwistyki, opublikowanych w serii „Język a Kultura”. W artykule podjęto analizę struktury tych tytułów, ich funkcji i efektywności perswazyjnej. Tę ostatnią badano, uwzględniając recepcję, mierzoną wskaźnikami ilościowymi (liczba pobrań z bezpłatnego serwisu), oraz kwantyfikowalne cechy strukturalne (poziom trudności, mglistość, długości elementów). Celem analiz było ustalenie, czy ukształtowanie językowe tytułów artykułów naukowych wpływa na poczytność tych tekstów. Wyniki badań wskazują, że o sukcesie publikacji naukowej decyduje przede wszystkim jej zawartość i prestiż autora, a w niewielkim stopniu tytuł. Odróżnia to naukowy obieg komunikacyjny od obiegu popularnego.
EN
The topic of the article is a description of the research conducted on the corpus of titles of scientific publications in the field of linguistics, published in the series “Language and Culture”. The article analyses their structure, function and persuasive effectiveness. The latter was examined taking into account the reception, measured by quantitative indicators (number of downloads from the free web service), and quantifiable structural features (level of difficulty, readability, length of elements). The purpose of the analysis was to determine whether the language structure of scientific article titles affects their readership. Research results indicate that the success of a scientific publication is primarily determined by its content and author’s prestige, and to a small extent by the title. This distinguishes the scientific communication circulation from popular circulation.
Journal
Year
Volume
100
Issue
2
Pages
5-19
Physical description
Dates
published
2020
Contributors
  • Uniwersytet Wrocławski
author
  • Uniwersytet Wrocławski
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-dbb4ad4c-173c-4828-8a03-b37fdc7b0a1d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.