PL EN


2014 | 5 | 2 | 10
Article title

Wykorzystanie koncepcji 
społecznej odpowiedzialności biznesu 
w spółkach z udziałem Skarbu Państwa 
na przykładzie Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A.

Authors
Content
Title variants
EN
Using the concept of corporate social responsibility in companies with the State Treasury basing on Port of Gdynia Authority SA
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Celem artykułu jest wskazanie znaczenia koncepcji CSR w spółkach z udziałem Skarbu Państwa. Można założyć, iż spółki te mogą być pierwszymi, które legislacyjne powinny podlegać obowiązkowi raportowania działań z zakresu CSR, stąd też stanowią specyficzną grupę przedsiębiorstw. Ponadto wybrany dla celów artykułu przykład – Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. (ZMPG S.A.) – ze względu na swą działalność na styku interesów społecznych i gospodarczych z dużym naciskiem na kwestie ochrony środowiska, powinien być podmiotem szczególnie predysponowanym do stosowania działań społecznie odpowiedzialnych. W artykule wskazano obszary, w jakich ZMPG S.A. realizuje zasady koncepcji CSR oraz jakie istnieją bariery i potrzeby z tym związane.
EN
The purpose of the article is to show the importance of CSR in companies with the State Treasury. It can be assumed that these companies should as the first obligatory reporting of CSR activities, and therefore constitute a specific group of companies. Also as an example, selected in this article – Port of Gdynia Authority SA (PGA SA) – due to its activity at the interface of social and economic interests with a strong focus on environmental protection, should be highly predisposed to the use CSR. The article identifies areas in which the PGA SA implements CSR and what the barriers and needs associated with it are.
Keywords
Contributors
author
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-dbb50ac7-4e8c-43e5-98e4-15b30d2a94f1
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.