PL EN


2013 | 35 | 24-41
Article title

Media interaktywne warunkiem skutecznej komunikacji społecznej

Authors
Content
Title variants
EN
Interactive media as a condition of the effectiveness of social communication
Conference
35
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Dynamiczny rozwój nowych technologii telekomunikacyjnych i interaktywnych mediów przyczynił się do znacznej popularyzacji komunikacji społecznej w środowisku wirtualnym. Proces informatyzacji, przenikanie i unifikacja światów wirtualnego i rzeczywistego wywierają istotny wpływ na przeobrażenia w dzisiejszej komunikacji. Warunkiem skuteczności współcześnie podejmowanych działań jest stosowanie innowacyjnych technik i narzędzi, personalizacja przekazu oraz prowadzenie interaktywnego dialogu z obecnymi i przyszłymi społecznościami. Celem poznawczym pracy jest zaprezentowanie wirtualnych narzędzi i różnorodnych form interaktywnych mediów w komunikacji społecznej. Przedstawiono m.in. działania i aplikacje w obszarze narzędzi Web 2.0. Praca ma charakter badawczo-analityczny.
EN
Dynamic development of new telecommunications technology and interactive media has contributed to substantial popularization of social communication in a hypermedia environment. The process of computerization, the penetration and unification of the virtual and the real world have a significant impact on the transformation of social communication. The condition of the effectiveness of communication activities undertaken today is manifested in the use of innovative techniques and tools, custom media and conducting an interactive dialogue with current and future communities. The cognitive aim of this paper is to present the virtual tools and various forms of interactive media in social communication. The operations and applications in the area of Web 2.0 tools have been presented here among others. This paper is of research and analytical character.
Year
Issue
35
Pages
24-41
Physical description
Contributors
 • Katedra Nauk Ekonomicznych, Wydział Inżynierii Zarządzania Politechnika Poznańska
References
 • Badzińska E., Kierunki rozwoju komunikacji i dyfuzja wiedzy w społeczeństwie informacyjnym [w:] Gospodarka elektroniczna. Wyzwania rozwojowe, t. 1, Uniwersytet Szczeciński, Zeszyty Naukowe nr 702, Seria: Ekonomiczne Problemy Usług nr 87, Szczecin 2012.
 • Badzińska E., Konkurowanie przedsiębiorstw w segmencie młodych konsumentów, PWE, Warszawa 2011.
 • Banks D., Daus K., Customer. Community: Unleashing the Power of Your Customer Base, Jossey-Bass, San Francisco 2002.
 • Castells M., Galaktyka Internetu – refleksje nad Internetem, biznesem i społeczeństwem, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 2003.
 • Dworek T., Quo vadis mobile?, „Marketing w Praktyce”, nr 11, 2011.
 • Głowacz F., Dogoń klienta i zarób, „Marketing w Praktyce”, nr 11, 2011.
 • Januszewski F., Żyminkowski T., Digital merchandising, „Marketing w Praktyce”, nr 11, 2007.
 • Jenkins S., Marketing e-mailowy, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2001.
 • Kompendium wiedzy o marketingu, red. B. Pilarczyk, H. Mruk, WN PWN, Warszawa 2006.
 • Kotler Ph., Marketing, Rebis, Poznań 2005.
 • Krupka B., Duży krok w mobilność, „Marketing w Praktyce”, nr 01, 2012.
 • Malec N., Czas content marketingu, „Marketing w Praktyce”, nr 03, 2012.
 • Mazurek G., Blogi i wirtualne społeczności – wykorzystanie w marketingu, Wolters Kluwer Polska, Kraków 2007.
 • Mazurek G., Promocja w Internecie. Narzędzia. Zarządzanie. Praktyka, Ośrodek Doradztwa
 • i Doskonalenia Kadr, Gdańsk 2008.
 • McHale J., The Changing Information Environment, New York 1976.
 • Nalazek M., Internetowe kanały dystrybucji na rynku turystycznym, Difin, Warszawa 2010.
 • Nieciecka M., Wybuch wyciszyć, „Marketing w Praktyce”, nr 01, 2012.
 • Penetracja kosmosu społecznościowego, Grupa robocza Social Media&WoMM IAB Polska, Marketing w Praktyce, nr 01, 2012.
 • Stern W.L., El-Ansary A.I., Coughlan A.T., Kanały marketingowe, PWN, Warszawa 2001.
 • Szewczyk A., Społeczeństwo informacyjne – nowa jakość życia społecznego [w:] Społeczeństwo informacyjne – problemy rozwoju, red. A. Szewczyk, Difin, Warszawa 2007.
 • Sojkin B., Informacyjne podstawy decyzji marketingowych, PWE, Warszawa 2009.
 • Telakowiec K., Rok aplikacji, „Marketing w Praktyce”, nr 01, 2012.
 • Zacher L.W., Transformacje społeczeństw od informacji do wiedzy, C.H. Beck, Warszawa 2007.
 • źródło internetowe: www.apple.com/pl/icloud/features.
 • źródło internetowe: www.egospodarka.pl/31792,Rynek-mediow-i-reklamy-2008-2012,1,
 • 39,1.html.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-dbbf362b-11cd-4815-9bb6-1beffab297d8
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.