PL EN


2016 | 15 | 1 | 11–23
Article title

Polscy artyści na igrzyskach olimpijskich

Authors
Content
Title variants
EN
Polish artists on the Olympic Games
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W historii nowożytnych igrzysk olimpijskich polscy twórcy systematycznie uczestniczyli w olimpijskich konkursach sztuki. Zdobywali liczne medale i wyróżnienia. Osiągali oni znaczące sukcesy także po wycofaniu konkursów sztuki z igrzysk olimpijskich. Ich dzieła wykorzystywano m.in. w oprawie artystycznej igrzysk. Prace te miały i nadal mają wielką wartość kulturową. Ponadto w wernisażach i koncertach organizowanych przy okazji igrzysk uczestniczyła wyjątkowo liczna widownia. Artyści stawali się więc ambasadorami krajów, które reprezentowali. W pewnym sensie uprawiali to, co w 1965 r. Edmund Gullion nazwał dyplomacją publiczną. Korzystały z tego i władze II Rzeczypospolitej, i Polski Ludowej.
EN
In history of the modern Olympic Games Polish artists systematically participated in the Olympic Arts Competitions. They won medals and honourable mentions. They scored a significant successes also after the finishing of the Olympic Arts Competitions on the Olympic Games. For example their compositions were used in arrangement of the Olympic Games. These compositions got great cultural value. Furthermore, vernissages and concerts were organized with numerous of audiences. In this situation artist were ambassadors of own countries. The government of II RP and the government of the Polish People’s Republic took advantage of this.
Contributors
author
 • Uniwersytet w Białymstoku
References
 • Davies N., Europa. Rozprawa historyka z historią, Kraków 2001.
 • Dudek D., Józef Piłsudski wobec problemów kultury fizycznej (1910–1935), Kraków 2004.
 • Dudek D., Podstawy prawne ruchu olimpijskiego w Polsce w latach 1919–1939, [w:] J. Chełmecki (red.), Społeczno-edukacyjne oblicza współczesnego sportu i olim¬pizmu. Wychowane patriotyczne przez sport, t. 2, Warszawa 2007.
 • Fabjanowska R., Polscy laureaci w sztukach plastycznych, [w:] Olimpijskie Konkur¬sy Sztuki. Wawrzyny Olimpijskie,. K. Hądzelek, K. Zuchora, Warszawa 2012.
 • Fryc A., Ponczek M., An Event of “Two Heroes”: Poland and the 1948 London Olympic Games, “The International Journal of the History of Sport”, vol. 27, No. 6, April 2010.
 • Hądzelek K., Polski ruch olimpijski, [w:] D. Miller, Historia igrzysk olimpijskich i MKOL. Od Aten do Pekinu 1894–2008, Poznań 2008.
 • Jerzy Skolimowski, [w:] B. Szwedo, Na bieżni i w okopach. Sportowcy odznaczeni Orderem Wojennym Virtuti Militari. 1914–1921 1939–1945, Rzeszów 2011.
 • Lipoński W., Historia sportu, Warszawa 2012.
 • Lipoński W., Literatura i sztuka na igrzyskach olimpijskich, [w:] Olimpijskie Kon¬kursy Sztuki. Wawrzyny Olimpijskie, red. K. Hądzelek, K. Zuchora, Warszawa 2012.
 • Lipoński W., Lipoński S., Polacy na olimpiadach, Poznań (brak roku wydania).
 • Michał Spisak. Hymn olimpijski, [w:] Polska muzyka olimpijska. Turski, Spisak, Pen¬derecki, Warszawa 2012.
 • Miller D., Historia igrzysk olimpijskich i MKOl. Od Aten do Pekinu 1894–2008, Poznań 2008.
 • Ordyłowski M., Szkice z dziejów kultury fizycznej, Zielona Góra 2005.
 • Pasko A., Sport wyczynowy w polityce państwa, Kraków 2014.
 • Porada Z., Polscy artyści w olimpijskich konkursach sztuki, [w:] Olimpijskie Konkur¬sy Sztuki. Wawrzyny Olimpijskie, red. K. Hądzelek, K. Zuchora, Warszawa 2012.
 • Radwańska-Paryska Z., Paryski W., Wielka encyklopedia tatrzańska, Poronin 2004.
 • Roszkowski W., Historia Polski 1914–1998, Warszawa 1999.
 • Słoniewski M., Zarys działalności polskiego ruchu olimpijskiego w latach 1919– 1939, Warszawa 1990.
 • Targosz R., Organizacja ruchu olimpijskiego w Polsce – wybrane zagadnienia, „Zeszyty Naukowe" Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Wydziału Zamiejscowe¬go w Chorzowie” 2004, nr 5.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-dbca1da9-bbaa-45a0-b39d-f491c2193dd5
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.