PL EN


2016 | 64 | 3 | 115-141
Article title

Czym jest „epistemologia znaturalizowana”?

Content
Title variants
EN
What is “Naturalized Epistemology”?
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Jaegwon Kim w swoim artykule dokonuje krytycznej analizy „Epistemologii znaturalizo­wanej” W.V. Quine’a. Stwierdza, że uprawianie epistemologii przy odrzuceniu aspektu norma­tywnego jest niemożliwe, gdyż zostaje ona zredukowana wyłącznie do opisu procesów psycho­logicznych odpowiadających czynności poznania. Aby w ogóle móc mówić o uzyskiwaniu nie­powątpiewalnej wiedzy, konieczne jest zastosowanie takich kategorii, jak uzasadnianie, które posiadają charakter wartościujący. Kim uważa, że koncepcja Quine’a jest trudna do zaakcep­towania w świetle jakiejkolwiek teorii epistemicznej, stawiającej poznanie prawdy za swój cel.
EN
Jaegwon Kim in his article undertakes a critical analysis of W.V. Quine’s “Epistemology Naturalized.” He states that it is impossible to practice epistemology without taking into consideration the normative aspect, for without it, it becomes reduced to merely a psychological description of cognitive processes. In order to speak of the acquisition of undoubtable knowledge, it is necessary to avert to such categories as justification, which are of an axiological nature. Kim considers Quine’s concept difficult to accept in accordance with any epistemic theory which re­quires truth as the object of knowledge.
Year
Volume
64
Issue
3
Pages
115-141
Physical description
Dates
published
2016
Contributors
author
 • Brown University
 • Wydział Filozofii, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
References
 • Alston, William P. „Two Types of Foundationalism”. Journal of Philosophy 73(1976): 165–185.
 • Armstrong, David M. Truth, Belief and Knowledge. London: Cambridge University Press, 1973.
 • Ayer, Alfred J. The Foundations of Empirical Knowledge. London: Macmillan, 1940.
 • Ayer, Alfred J. The Problem of Knowledge. London: Penguin Books, 1956. [Przekład polski: Pro¬blem poznania, tłum. Ewa König-Chwedeńczuk. Warszawa: PWN, 1965].
 • Brandt, Richard B., A Theory of the Good and the Right. Oxford: The Clarendon Press, 1979.
 • Carnap, Rudolf. „Testability and Meaning”. Philosophy of Science 3 (1936) oraz 4 (1937).
 • Chisholm, Roderick M. Theory of Knowledge, 2nd ed. (Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall, 1977). [Przekład polski: Teoria poznania, tłum. Renata Ziemińska. Lublin: Wydawnictwo „Daimo¬nion”, 1994].
 • Davidson, Donald. Inquiries into Truth and Interpretation. Oxford: Clarendon Press, 1984.
 • Firth, Roderick. „Coherehce, Certainty, and Epistemic Priority”. Journal of Philosophy 61 (1964): 545–557.
 • Firth, Roderick. „Are Epistemic Concepts Reducible to Ethical Concepts?”. W: Values and Morals, red. Alvin I. Goldman i Jaegwon Kim, 215–229. Dordrecht: Reidel, 1978.
 • Goldman, Alvin I. „What is Justified Belief?”. W: Justification and Knowledge, red. George S. Pappas, 89–104. Dordrecht: Reidel, 1979.
 • Goldman, Alvin I. Epistemology and Cognition. Cambridge: Harvard University Press, 1986.
 • Hare, Richard M. The Language of Morals. London: Oxford University Press, 1952.
 • Hempel, Carl G. „On the Logical Positivists’ Theory of Truth”. Analysis 2 (1935): 49–59.
 • Hempel, Carl G. „Some Remarks on ‘Facts’ and Propositions”. Analysis 2 (1935): 93–96.
 • Kim, Jaegwon. „Concepts of Supervenience”. Philosophy and Phenomenological Research 65 (1984): 153–176.
 • Kim, Jaegwon. „Psychophysical Laws”. W: Actions and Events: Perspectives on the Philosophy of Donald Davidson, red. Ernest LePore i Brian McLaughlin, 369–386. Oxford: Blackwell, 1985.
 • Kitcher, Phillip. The Nature of Mathematical Knowledge. New York: Oxford University Press, 1983.
 • Kornblith, Hilary. „The Psychological Turn”. Australasian Journal of Philosophy 60 (1982): 238–253.
 • Kornblith, Hilary. „What is Naturalistic Epistemology?”. W: Naturalizing Epistemology, red. Hilary Kornblith, 1–14. Bradford, Cambridge: MIT, 1985.
 • Lewis, David. „Radical Interpretation”. Synthese 27 (1974): 331–344.
 • Moore, G.E. „A Reply to My Critics”, w: The Philosophy of G.E. Moore, red. Paul Arthur Schlipp, 588. Chicago: Open Courts, 1942.
 • Naturalizing Epistemology, red. Hilary Kornblith. Bradford, Cambridge: MIT, 1985.
 • Quine, W.V. Onthological Relativity and Other Essays. New York: Columbia University Press, 1969.
 • Quine, W.V., i J.S. Ullian. The Web of Belief. New York: Random House, 1970.
 • Quine, W.V. „Grades of Theoreticity”. W: Experience and Theory, red. Lawrence Foster i Joe William Swanson, 1–17. Amherst, MA: University of Massachusetts Press, 1970.
 • Quine, W.V. The Roots of Reference. La Salle, IL: Open Court, 1973.
 • Quine, W.V. „The Nature of Natural Knowledge”. W: Mind and Language, red. Samuel Gutten¬plan, 67–81. Oxford: Clarendon Press, 1975.
 • Quine, W.V. „On the Nature of Moral Values”. W: Values and Morals, red. Alvin I. Goldman oraz Jaegwon Kim, 37–45. Dordrecht: Reidel, 1978.
 • Rorty, Richard. Philosophy and the Mirror of Nature. Princeton, NJ: Princeton University Press, 1979. [Przekład polski: Filozofia a zwierciadło natury, tłum. Michał Szczubiałka. Warszawa: Wy¬daw¬nictwo „Aletheia”, 1994].
 • Sober, Elliott. „Psychologism”. Journal of Theory of Social Behavior 8 (1978): 165–191.
 • Sosa, Ernest. „The Foundation of Foundationalism”. Noûs 14 (1980): 547–564.
 • Van Cleve, James. „Epistemic Supervenience and the Circle of Belief”. The Monist 68(1985): 90–104.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-dbd1158e-fd29-47c3-b7e6-adb67722a9c0
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.