PL EN


2017 | 44 | 10(523) | 19–25
Article title

SKUTKI FINANSOWE OBNIŻENIA WIEKU EMERYTALNEGO WOBEC ZASADY ZDEFINIOWANEJ SKŁADKI

Authors
Selected contents from this journal
Title variants
EN
LOWERING THE RETIREMENT AGE IN A DEFINED CONTRIBUTION SCHEME AND ITS FINANCIAL CONSEQUENCES
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Przywrócenie w Polsce wieku emerytalnego 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn nastąpiło 1 października 2017 r. W artykule przeanalizowano skutki finansowe obniżenia wieku emerytalnego w zakresie wypłaty świadczeń w systemie zdefiniowanej składki. Wnioski z analizy można odnieść do ubezpieczenia emerytalnego, w którym wysokość emerytury ustalana jest przez podzielenie zwaloryzowanej kwoty składek, kapitału początkowego oraz stanu subkonta przez średnie dalsze trwanie życia dla danej osoby. W systemie zdefiniowanej składki obniżenie wieku emerytalnego nie prowadzi do wzrostu całkowitych wydatków emerytalnych w pełnym horyzoncie czasowym. Powoduje natomiast presję budżetową, zwiększenie zapotrzebowania na dotację z budżetu, przesunięcie wypłaty środków z dalszej na bliższą przyszłość, co narusza równowagę międzypokoleniową z korzyścią dla pokolenia pracującego w dalszej przyszłości i stratą pokolenia pracującego w bliższej przyszłości.
EN
In 2013, Poland has increased the retirement age to 67 with a grad­ual step for men born in 1948–53 and women born in 1953–73. On 1 Octo­ber 2017, however, the reform has been reversed back to 65 for men and 60 for women. The paper analyses qualitatively the financial effects of lowering the retirement age for the public defined contribution old-age pension scheme (part of social insurance scheme), which covers ca. 80 percent of pensioners in the country. The reform does not increase the total expenditure on retirement benefits of the social insurance fund in an infinite horizon analysis. It does, however, augment the fiscal pressure by shifting the financial burden from the distant future to the near future, and narrowing the work­ing population and extending the pensioner population, thus acting in favour of distant future generations of taxpayers on the expense of their predecessors.
Year
Volume
44
Issue
Pages
19–25
Physical description
Contributors
 • doktorant na Uniwersytecie Warszawskim
References
 • Auerbach A., Gokhale J., Kot­likoff L. (1994), Generational Accounting. A Meaningful Way to Evaluate Fiscal Policy, „Journal of Economic Perspectives”, nr 1.
 • Barr N., Diamond P. (2008), Reforming pensions. Principles and policy choices, Oxford University Press, Nowy Jork.
 • Berrahal K. (2015), Różnorodność wskaźników waloryzacji w ubezpieczeniu emerytalnym w świetle celu i funkcji waloryzacji, „Ubezpieczenia Społeczne. Teoria i Praktyka”, nr 4.
 • Góra M. (2003), System emerytalny, PWE, Warszawa.
 • GUS (2016), Emerytury i renty w 2015 r., Warszawa.
 • Jędrasik-Jankowska I. (2017), Pojęcia i konstrukcje prawne ubezpieczenia społecznego, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa.
 • Kłos B. (2015), Opinia merytoryczna z dnia 22 grudnia 2015 r. do prezydenckiego projektu ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw, druk sejmowy nr 62, Warszawa.
 • Piotrowski J. (2016), Zabezpieczenie społeczne. Problematyka i metody, Wydawnictwo Książka i Wiedza, Warszawa.
 • Prezydencki projekt z dnia 29 listopada 2015 r. ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (2015), druk sejmowy nr 62, Warszawa.
 • Ruzik-Sierdzińska A. (2016), O zmianach wieku emerytalnego w Polsce, analiza, Instytut Obywatelski, wrzesień.
 • Rządowy projekt z dnia 20 kwietnia 2012 r. ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (2012), druk sejmowy nr 329, Warszawa.
 • Settergren O. (2003), Financial and Intergenerational Balance? An introduction to how the new Swedish pension system manages conflicting ambitions, „NFT”, nr 2.
 • Szpor G. i in., red. (2016), System ubezpieczeń społecznych. Zagadnienia podstawowe, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa.
 • Szukalski P. (2000), Rachunkowość generacyjna, „Polityka Społeczna”, nr 11–12.
 • Zieleniecki M. (2015), Kilka refleksji na temat podwyższenia wieku emerytalnego w Polsce (na marginesie wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie K 43/120), „Gdańskie Studia Prawnicze”, t. 33.
 • ZUS (2016a), Ważniejsze informacje z zakresu ubezpieczeń społecznych. 2015 r., Warszawa.
 • ZUS (2016b), Zielona księga. Przegląd emerytalny 2016 – Bezpieczeństwo dzięki odpowiedzialności, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-dbd71580-f3eb-4427-baa4-c28339f9ee67
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.