PL EN


2013 | 7 | 25-41
Article title

Strażnik demokracji czy relikt przeszłości? Dyskusje nad zasadnością stosowania ciszy wyborczej

Authors
Content
Title variants
EN
An upholder of democracy or a relic of the past? A debate on the validity of election silence application
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The article focuses on the issue of election silence, the range of its applicability and significance for the Polish democratic system. It describes in detail the legal perspective of the phenomenon at the same time illustrating its actual impact on the functioning of party competition and electoral decision-making process. The primary goal of this paper is to present the results of empirical studies on the importance of pre-election polls for the development of the actual support of voters. Empirical verification has been applied to a thesis which assumes that the publication of opinion polls in support of candidates or political parties during election campaigns should be forbidden longer than just during election silence. The results were also correlated with the declared political preferences of the respondents, which allowed the author a more detailed analysis of the revealed regularities.
Contributors
 • Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, Warszawa
References
 • Antoszewski A. (w rozm. z H. Wieczorek), Prof. Antoszewski: cisza wyborcza nie ma sensu, http://www.gazetawroclawska.pl/artykul/334699,prof-antoszewski-cisza-wyborcza-niema-sensu,id,t.html?cookie=1 (23.05.2013).
 • CBOS (2011), O ukrywaniu sympatii politycznych, BS/123/2011, http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2011/K_123_11.PDF (15.05.2013).
 • Cwalina W., Falkowski A. (2005), Marketing polityczny. Perspektywa psychologiczna, Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 • Depesza PAP, Debata ISP: referendum ws. wejścia do UE – na miarę 4 czerwca ’89, 7.06.2013.
 • Dziennik Ustaw. 2011, Nr 21, poz. 112. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy. Informacja o realizacji przepisów ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. - Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach przeprowadzonych w dniu 21 października 2007 r. wraz z propozycjami ich zmian, 18 lutego 2008 r., ZPOW-500-2/08, http://pkw.gov.pl/wyjasnienia-i-komunikaty-pkw/informacja-o-realizacji-przepisow-ustawyz-dnia-12-kwietnia-2001-r-ordynacja-wyborcza-do-sejmu-rzeczypospolitej-polskiej-i-dosenatu-rzeczypospolitej-polskiej-w-wyborach-przeprowadzonych-w-dniu-21-pazdziernika-2007-r-wraz-z-propozycjami-ich-zmian-.html (23.05.2013).
 • Jak Internet omijał ciszę wyborczą, http://www.rp.pl/artykul/730352.html (22.05.2013).
 • Kolenda-Zaleska K. (2012), Fałszywa cisza wyborcza, „Gazeta Wyborcza”, 13.11.
 • Kowalczuk P., Gmyz C., Cisza wyborcza psuje demokrację?, http://www.rp.pl/artykul/316207.html (20.05.2013).
 • Mazowiecki T. (1995), Przed decyzją, „Gazeta Wyborcza”, 17.11.
 • Michalak B., Frydrych A. (2012), O problemie dopuszczalności prowadzenia kampanii profrekwencyjnej w okresie ciszy referendalnej, „Przegląd Sejmowy”, nr 1.
 • O dwóch takich, co złamali ciszę wyborczą (2005), „Gazeta Wyborcza”, 8.10.
 • Prawie zupełnie cicha cisza wyborcza (2005), „Gazeta Wyborcza”, 23.09.
 • PSL chce zabronić publikacji sondaży na finiszu kampanii, http://wyborcza.pl/1,75478,12227520,PSL_chce_zabronic_publikacji_sondazy_na_finiszu_kampanii.html#ixzz2VcRDvyp6 (3.06.2013).
 • Rakowska Anna, Prawna regulacja kampanii wyborczej w Internecie, http://isp.org.pl/uploads/filemanager/PrawneregulacjeIIkor2.pdf (20.05.2013).
 • Sondaż: cisza wyborcza jest potrzebna, http://www.wprost.pl/ar/199290,1/Sondaz-ciszawyborcza-jest-potrzebna/ (27.05.2013).
 • Stanowisko Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 6 kwietnia 2010 r. w sprawie „ciszy referendalnej”,http://pkw.gov.pl/wyjasnienia-i-komunikaty-pkw/stanowisko-panstwowejkomisji-wyborczej-z-dnia-6-kwietnia-2010-r-w-sprawie-ciszy-referendalnej.html (29.05.2013).
 • Waglowski P., Wydaje się, że w „dobie Internetu” cisza przedwyborcza jest fikcją, http://prawo.vagla.pl/node/9126 (27.05.2013).
 • Wikariak S. (2013), Podczas wyborów lepiej zamknąć stronę internetową, „Dziennik. Gazeta Prawna”, 16.05.
 • Wiszowaty M.M., (2012), Instytucja ciszy wyborczej – geneza, regulacja prawna, ratio existendi, „Studia Wyborcze”, nr 14.
 • Wybory bez ciszy wyborczej, „Gazeta Wyborcza” 13.09.2006.
 • Wybory Bułgarii. Tak media omijają ciszę wyborczą, http://prawo.money.pl/aktualnosci/wiadomosci/artykul/wybory;bulgarii;tak;media;omijaja;cisze;wyborcza,50,0,1304370.html (6.06.2013).
 • Wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej dotyczące organizacji imprez okolicznościowych w okresie od zakończenia kampanii wyborczej aż do zakończenia głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r., tj. w czasie trwania tzw. „ciszy wyborczej”, 21 kwietnia 2010 r., ZPOW-603-22/10, http://www.skierniewice.bip.net.pl/?a=752 (31.05.2013).
 • Wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 18 czerwca 2010 r. w sprawie tzw. „ciszy wyborczej”,http://pkw.gov.pl/wyjasnienia-informacje-i-pisma-okolne-pkw-22827/wyjasnienia-panstwowej-komisji-wyborczej-z-dnia-18-czerwca-2010-r-w-sprawie-tzw-ciszy-wyborczej.html (31.05.2013).
 • Wyjaśnienia, informacje, opinie (2010), „Przegląd wyborczy – Biuletyn informacyjny”, nr 6-7.
 • Wyjaśnienie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 21 października 2005 r. w sprawie terminu obowiązywania „ciszy wyborczej” w przypadku przedłużenia głosowania, http://pkw.gov.pl/wyjasnienia-informacje-i-pisma-okolne-pkw-1808/wyjasnienie-panstwowej-komisjiwyborczej-z-dnia-21-pazdziernika-2005-r-w-sprawie-terminu-obowiazywania-ciszywyborczej-w-przypadku-przedluzenia-glosowania.html (21.05.2013).
 • Wyjaśnienie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 3 czerwca 2004 r. w sprawie noszenia przez członków komisji wyborczych w czasie wykonywania czynności w dniu głosowania elementów ubioru nawiązujących do symboli organizacyjnych reprezentowanej przez partii, http://pkw.gov.pl/wyjasnienia-komunikaty-i-informacje-pkw-1093/wyjasnienie-panstwowejkomisji-wyborczej-z-dnia-3-czerwca-2004-r-w-sprawie-noszenia-przez-czlonkow-komisjiwyborczych-w-czasie-wykonywania-czynnosci-w-dniu-glosowania-elementow-ubiorunawiazujacych-do-symboli-organizacyjnych-reprezentowanej-przez-par.html (18.05.2013).
 • Zawadzki M. (2011), W Ameryce o ciszy nie słyszeli, „Gazeta Wyborcza”, 8.10.
 • Zawiłe zasady ciszy wyborczej, http://wiadomosci.onet.pl/tylko-w-onecie/zawile-zasady-ciszywyborczej,1,4873539,wiadomosc.html (20.05.2013).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-dbdc596f-4afa-4435-8cf8-0f89c5ec1c2d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.