PL EN


2017 | 12 | 37-53
Article title

„Mensura instrumenti organici” – czyli jak strojono organy w X w.

Authors
Content
Title variants
EN
MENSURA INSTRUMENTI ORGANICI – HOW THE PIPE ORGAN WERE TUNED IN THE X CENTURY
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Przedmiotem artykułu jest interpretacja anonimowego traktatu łacińskiego Mensura instrumenti organici z X w. Tekst jest bardzo zwięzły, ma charakter prostego instruktażu przeznaczonego dla potencjalnego konstruktora organów. Strojenie piszczałek (o jednakowym obwodzie) dokonuje się wyłącznie za pomocą dwóch stosunków liczbowych – epitrytycznego (4:3) i epogdoicznego (9:8). Dokładne wyliczenia potwierdzają, że ta metoda okazała się pewna i daje rezultat w postaci dobrze nastrojonych piszczałek w stroju naturalnym (pitagorejskim) w zakresie trzech oktaw. W artykule przeprowadzono sporo działań matematycznych oraz przedstawiono miarę piszczałek za pomocą rysunków. Szczegółowo wyjaśniono również zagadnienia terminologiczne oraz zaprezentowano teksty greckie i łacińskie niezbędne do właściwej interpretacji traktatu.
EN
The paper is intended to interpret the anonymous Latin Treaty entitled Mensura instrumenti organici written in the X century. The text is very concise and takes the form of a simple instruction intended for a potential constructor of pipe organs. Tuning pipes (of the same circuit) is performed exclusively by means of two ratios – epitritos (4:3) and epogdoos (9:8). The exact calculation confirms that this method proved to be reliable and results in well-tuned pipes using natural Pythagorean tuning in three octave range. Numerous mathematical calculations and the figures of pipes measurements are presented in the paper. The issues of terminology are explained in detail and Greek and Latin texts necessary for the proper interpretation of the treaty are also presented.
Year
Issue
12
Pages
37-53
Physical description
Contributors
author
  • Rzeszów
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-dbde1d27-f5a8-4899-808f-4d4854b8e617
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.