PL EN


2013 | 161 | 184-192
Article title

Równość płci a innowacyjność w gospodarce. Diagnoza sytuacji kobiet w sferze edukacji w obszarze STEM oraz w sferze przedsiębiorczości

Authors
Content
Title variants
EN
Gender Equality and Innovation in Economy
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Women make up more than half of the population and labor force in Europe, more than half of university graduates, but their participation in decision-making positions in business and science is disproportionately smaller at all levels of decision-making. The relationship between gender and innovativeness is analyzed mainly in two areas. The first is the participation of women and men in science, engineering and technology (SET) sometimes widened further with mathematics (STEM). The second area is the participation in entrepreneurship and the business. Due to a number of obstacles in both areas an underrepresentation of women is noticeable. The article identifies the key obstacles for women's activity into the above specified areas as well as identify opportunities to overcome them.
Year
Volume
161
Pages
184-192
Physical description
Contributors
author
References
 • J.A. Schumpeter: Teoria rozwoju gospodarczego. PWN, Warszawa 1960.
 • M. Curtis i in.: Gender Diversity and Corporate Performance. Credit Suisse, 2012. https://infocus.credit-suisse.com.
 • Women in the Boardroom: A Global Perspective. Deloitte, 2011. www.deloitte.com.
 • News May 22, 2012. www.millwardbrown.com.
 • Strona internetowa Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. www.nauka.gov.pl.
 • Mały rocznik statystyczny Polski. GUS, Warszawa 2012, s. 254.
 • Szkoły wyższe i ich finanse w 2010 roku. GUS, Warszawa 2011, s. 297.
 • Nauka i technika w 2010 r. GUS, Warszawa 2012, s. 91.
 • B. Balcerzak-Paradowska i in.: Przedsiębiorczość kobiet w Polsce. PARP, Warszawa 2011, s. 15-24.
 • Diagnoza społeczna 2011. Red. J. Czapiński, T. Panek. Warszawa 2011, s. 267.
 • Women in Decision-making Positions. Eurobarometr, Special Eurobarometer 376, 2012.
 • J. Leszczyński: Badanie - studia MBA 2012. Artykuł z 26.04.2012. www.mbaportal.pl (23.09.2012).
 • Ustawa z 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3. Dz.U., nr 45, poz. 235.
 • Prawo sprzyjające przedsiębiorczości kobiet w Polsce. Rekomendacje zmian. Red. A. Kurowska. PARP, Warszawa 2011.
 • B. Budrowska: Szklany sufit, czyli co blokuje kariery kobiet. "Kultura i Historia" 2004, nr 6, s. 5-19.
 • Aktywność ekonomiczna ludności Polski: I kwartał 2012. GUS, Warszawa 2012, s. 45.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-dbe33192-7039-454e-81fe-8567b5de6ab3
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.