PL EN


2000 | 3 | 33-40
Article title

Klimat organizacyjny a kultura organizacyjna - próba systematyzacji pojęć

Authors
Content
Title variants
EN
Organisational climate and culture ̶ attempt at concepts classification
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Rozpatrując zagadnienie tworzenia wysokiej efektywności pracy ludzkiej, należy skupić uwagę na klimacie i kulturze organizacyjnej. Klimat bowiem i kultura organizacyjna tworzą społeczne warunki współdziałania ludzi w procesie pracy. W artykule autor dokonał systematyzacji obu pojęć, wskazał istotne różnice i związki między nimi. Podkreślił znaczenie klimatu organizacyjnego, często pomijanego na rzecz kultury organizacyjnej.
EN
One of the key elements characterising the effectiveness of human work is the organisational culture. The notion that bears almost the same importance from the perspective of the current operations of an enterprise, though very often neglected, is the organisational climate. This article attempts to classify the ways of understanding of the organisational climate and culture, indicating similarities, differences and the factors influencing them. A thesis has also been drawn up stating that achieving the pro-effective model of the organisational climate is the first step to develop a pro-effective model of the organisational culture.
Year
Issue
3
Pages
33-40
Physical description
Dates
published
2000
Contributors
References
 • Armstrong M., Jak być lepszym menedżerem, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 1997.
 • Bank J., Zarządzanie przez jakość, Gebethner & Ska, Warszawa 1996.
 • Bratnicki M., Kryś R., Stachowicz J., Kultura organizacyjna przedsiębiorstw. Studium kształtowania procesu zmian zarządzania, Ossolineum, Wrocław 1988.
 • Czerska M., Organizacja przedsiębiorstwa. Metodologia zmian organizacyjnych, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1996.
 • Dessler G., Turner A., Human Resource Management in Canada, Prentice-Hall Canada Inc., Scarborough, Ontario 1992.
 • Hershberger S.L., Lichtenstein P., Knox S.S., Genetic and Environmental Influences on Perceptions of Organizational Climate, "Journal of Applied Psychology" 1994, no. 1.
 • Hofstede G., Attitudes, Values and Organizational Culture: Disentangling the Concepts, "Organization Studies" 1998, no. 3.
 • Kłos Z., Zarządzanie przez jakość a kultura organizacyjna, "Problemy Jakości" 1998, nr 4.
 • Kostera M., Zarządzanie personelem, PWE, Warszawa 1994.
 • Potocki A., Metodyka kształtowania innowacyjno-partycypacyjnego klimatu organizacyjnego, "Humanizacja Pracy" 1996, nr 3.
 • Potocki A., Wybrane metody humanizacji pracy, Ossolineum, Wrocław 1992.
 • Sikorski C., Organizacja, kultura, mentalność pracowników, "Problemy Organizacji" 1985, nr 3-4.
 • Słownik ekonomiki i organizacji przedsiębiorstwa, praca zbiorowa pod red. S. Biczyńskiego i B. Miedzińskiego, PWE, Warszawa 1991.
 • Stone r J.A.F., Freeman R.E., Gilbert D.R., Kierowanie, PWE, Warszawa 1997.
 • Wyciślak M., Miejsce i rola klimatu organizacyjnego w funkcjonowaniu organizacji, "Organizacja i Kierowanie" 1980, nr 1.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-dbe346e6-a226-41ca-80d4-0d49cb3b6a3a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.