PL EN


2007 | 3 | 3 | 1-122
Article title

Doświadczenie konwersji przez studentów Wydziału Aktorskiego Akademii Teatralnej w Warszawie. Wpływ instytucji edukacyjnych.

Authors
Content
Title variants
EN
The experience of conversion by the students of the Faculty of Acting Theatre Academy in Warsaw. The impact of educational institutions.
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Praca monograficzna poświęcona problematyce transformacji tożsamości w kontekście instytucjonalnym, w odniesieniu do studentów wydziału aktorskiego i do ich przejścia przez bardzo specyficzną instytucję, jaką jest szkoła teatralna. Autorka pokazuje jak strukturalne aspekty studiowania aktorstwa (sama szkoła, ludzie tam pracujący, wytwarzający klimat i kulturę organizacyjną tego miejsca) wiążą się z aspektami subiektywnymi, warunkując wytwarzanie określonej autoidentyfikacji. Autorka pragnęła uchwycić doświadczany przez studentów wpływ instytucji na ich własne życie i autodefinicje oraz uzyskać obraz ich edukacyjnej kariery.
EN
The Monograph presents the issues of identity transformation in the institutional context, in relation to the students of the actors and their passage through a specific institution, which is a theater school. The author shows how the structural aspects of studying acting (the school itself, the people working there, producing climate and organizational culture) are associated with subjective aspects, conditioning the production of a particular self-identification. The author wanted to capture experienced by students of the impact of institutions on their own lives and self-definition, and get a image of their educational career.
Year
Volume
3
Issue
3
Pages
1-122
Physical description
Contributors
author
  • Uwersytet Warszawski, Polska
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-dbe969ec-3023-4705-ab84-18d715b4d2ea
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.