PL EN


2016 | 21 | 239-248
Article title

Profesor Marian Kucała – badacz i miłośnik języka polskiego

Selected contents from this journal
Title variants
EN
Professor Marian Kucała. A researcher and lover of the Polish language
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The paper presents Professor Marian Kucała (1927–2014), a dialectologist and historian of the Polish language, affiliated throughout his entire life with the Institute of the Polish Language of the Polish Academy of Sciences in Cracow. It presents his biography and a short discussion of his most important scientific achievements, while most space is devoted to a recollection of his activity in the Society of Friends of the Polish Language and in the editing board of the “Język Polski” journal.
Contributors
 • Instytut Języka Polskiego PAN, Kraków
References
 • Bukowcowa Z., Kucała M., 1979–1981, Bibliografia podręczna gramatyki historycznej i historii języka polskiego, cz. I: Gramatyka, Kraków 1979, cz. II: Słownictwo. Kontakty językowe, cz. III: Historia języka, Wrocław 1981.
 • Gałecki Z., 2012, Bibliografia prac profesora Mariana Kucały opublikowanych w latach 1951–2012, [w:] Profesor Marian Kucała, Doktor honoris causa Katolickiego Uniwersytetu
 • Lubelskiego Jana Pawła II, Lublin, s. 67–91.
 • Kucała M., 1951, Wzmacnianie ruchomej końcówki czasu przeszłego (wtedymem poszedł, kupiłagek soli), „Język Polski” XXXI, s. 125–127.
 • Kucała M., 1955, Znaczenie i zasięg przymiotników na -ni (przedni, letni), „Język Polski” XXXV, s. 8–26.
 • Kucała M., 1957, Porównawczy słownik trzech wsi małopolskich, Wrocław.
 • Kucała M., 1959, Nazwy terenowe z kilku wsi w pow. myślenickim, „Onomastica” V, z. 1, s. 67–100.
 • Kucała M., 1960, O słownictwie ludzi wyzbywających się gwary, „Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego” XIX, s. 141–154.
 • Kucała M., 1966, Rozwój iteratiwów dokonanych w języku polskim, Wrocław.
 • Kucała M., 1967, Co już jest, a co jeszcze nie jest nazwą własną, „Onomastica” XII, z. 1−2, s. 153–161.
 • Kucała M., 1973, Bohemizmy frazeologiczne w staropolszczyźnie, „Język Polski” LIII, s. 118–132.
 • Kucała M., 1975, Składniowe ślady supinum w języku polskim, „Polonica” I, s. 229–237.
 • Kucała M., 1978, Rodzaj gramatyczny w historii polszczyzny, Wrocław.
 • Kucała M. (wyb. i oprac.), 1984, O języku poetyckim Jana Kochanowskiego. Wybór artykułów z „Języka Polskiego”, Kraków.
 • Kucała M. (oprac.), 1985, Jakuba Parkosza traktat o ortografii polskiej, Warszawa.
 • Kucała M., 1988a, Od Bogurodzicy do Madonny. Nazywanie Matki Boskiej w historii polszczyzny, [w:] M. Karpluk, J. Sambor (red.), O języku religijnym. Zagadnienia wybrane, Lublin, s. 133–144.
 • Kucała M., 1988b, Śp. Andrzej Siudut (4 VII 1922–13 VIII 1987), „Język Polski” LXVIII, s. 201–203
 • Kucała M., 1994, Twoja mowa cię zdradza. Regionalizmy i dialektyzmy języka polskiego, Kraków.
 • Kucała M. (red.), 1994–2012, Słownik polszczyzny Jana Kochanowskiego, t. 1–5, Kraków.
 • Kucała M., 1995, Mały słownik poprawnej polszczyzny, Kraków – Warszawa.
 • Kucała M., 1997, Modyfikacje frazeologii biblijnej, „Roczniki Humanistyczne KUL” t. 45 z. 1, s. 49–59.
 • Kucała M., 1998a, Defrazeologizacja w nowszych przekładach Biblii, [w:] Z polskich studiów slawistycznych, Seria 9. „Językoznawstwo”, Prace na XII Międzynarodowy Kongres Slawistów w Krakowie, Warszawa, s. 163–168.
 • Kucała M., 1998b, O tych, co odeszli, wspomnienia rocznicowe, „Język Polski” LXXVIII, s. 165–170.
 • Kucała M., 1999a, Instrumentacja samogłoskowa w rymach „Bogurodzicy”, „Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń Polskiej Akademii Umiejętności” t. 62, s. 13–15.
 • Kucała M., 1999b, Nazywanie Chrystusa w historii polszczyzny, [w:] B. Kreja (red.), Tysiąc lat polskiego słownictwa religijnego, Gdańsk, s. 205–212.
 • Kucała M., 2001, Tematy słowotwórcze rzeczowników odczasownikowych, „Prace Filologiczne” XLVI, s. 377–381.
 • Kucała M., 2009, Profesora Stanisława Urbańczyka życie w miłości do wiedzy, „LingVaria” 2 (8), s. 167–170.
 • Malec M., 2015, Profesor Marian Kucała (2 II 1927–20 X 2014), „Język Polski” XCV, s. 201−206.
 • Urbańczyk S. (red.), 1978, Encyklopedia wiedzy o języku polskim, Wrocław.
 • Walczak B., 2012, Recenzja wniosku o tytuł doktora honoris causa KUL dla Profesora Mariana Kucały, [w:] Profesor Marian Kucała, Doktor honoris causa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Lublin, s. 29–35.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-dbeb3829-5995-4a49-a1ec-236906a1c104
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.