PL EN


2016 | 3(22) | 129-135
Article title

Nowoczesna technologia – szansa czy zagrożenie dla ochrony dziedzictwa narodowego

Content
Title variants
EN
Modern Technology – an Opportunity or a Threat to the Protection of National Heritage
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Trudno wyobrazić sobie funkcjonowanie współczesnego społeczeństwa bez zaawansowanych technologii. Masowy dostęp do telewizji czy Internetu otwiera przed nami wiele możliwości. Żyjemy w społeczeństwie informacyjnym, które cechuje łatwy dostęp do wiedzy i wiele udogodnień towarzyszących codziennym czynnościom. Ważne jest, aby umiejętnie wykorzystywać możliwości, jakie dają nam nowoczesne technologie. Ma to istotne znaczenie w odniesieniu do edukacji, polskiego dziedzictwa narodowego i szeroko pojętej kultury. Coraz częściej możemy zwiedzać jakieś miejsce czy uczestniczyć w życiu kulturalnym bez wychodzenia z domu. Niniejszy artykuł stanowi analizę wpływu nowoczesnych technologii na formy ochrony i upowszechniania dziedzictwa narodowego. Przedstawiono w nim teorię modernizacji, która opisuje etapy rozwoju społeczeństwa, by pokazać, że pomimo masowego rozwoju technologii nie każdy ma taką samą możliwość skorzystania z nich. Internet bez wątpienia jest bardzo pożytecznym narzędziem, jednak należy pamiętać o zachowaniu ostrożności w korzystaniu z jego zasobów.
EN
It is hard to imagine how a modern society can function without in technology. Greater access to television and the internet open up many opportunities for us. We live in a society of information, which is characterised by the availability of knowledge and devices designed to make our daily lives easier. It is important to use wisely the opportunities that technology offers us. This is important in relation to education, Polish national heritage and broader culture. Often we can visit a specific place or participate in cultural life without even leaving our own home. This article is an analysis of the impact of modern technology how it helps us to protect and promote our national heritage. A description of the problem should begin with a presentation of the theory of modernization, which describes the stages of development of society, in order to show that despite the massive developments of technology, not everyone has the same opportunity to take advantage of its benefits. The internet undoubtedly brings a lot of good, but we have to be prudent in using the resources it offers.
Year
Issue
Pages
129-135
Physical description
Contributors
 • Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytet Śląski w Katowicach
author
 • Koło Naukowe Socjologów Instytut Socjologii Uniwersytet Śląski w Katowicach
References
 • [1] Dąbrowska A., Janoś-Kresło M., Wódkowski A.: E-usługi a społeczeństwo informacyjne. Warszawa 2009.
 • [2] Golka M.: Czym jest społeczeństwo informacyjne? [online]. [Data dostępu: 31.01.2016]. Dostępny w World Wide Web: https://repozytorium.amu.edu.pl/bitstream/10593/5615/1/19_Marian_Golka_Czym%20jest%20spo%C5%82ecze%C5%84stwo%20informacyjne_253-265.pdf.
 • [3] Kapralska Ł.: Społeczeństwo informacyjne – definicje, cechy, aspekty. Wprowadzenie. W: Kulturowe aspekty społeczeństwa informacyjnego. Red. Ł. Kapralska. Łódź 2011, s. 13–35.
 • [4] Kowalska M.: Dygitalizacja zbiorów bibliotek polskich. Warszawa 2007.
 • [5] Krzysztofek, K., Szczepański, M.S.: Zrozumieć rozwój : od społeczeństw tradycyjnych do informacyjnych : podręcznik socjologii rozwoju społecznego dla studentów socjologii, nauk politycznych i ekonomii. Wyd. 2. Katowice 2005.
 • [6] Kurkowska E.J.: Edukacja informacyjna w bibliotekach a rozwój społeczeństwa wiedzy. Warszawa 2012.
 • [7] Meinberg U.: Wpływ nowych technologii informacyjnych na społeczeństwo i człowieka. W: Internet, społeczeństwo informacyjne, kultura. Red. A. Kiepas, M.S. Szczepański, U. Żydek-Bednarczuk. Tychy 2006, s. 9–15.
 • [8] Nowak J.S.: Społeczeństwo informacyjne – geneza i definicje [online]. [Data dostępu: 31.01.2016]. Dostępny w World Wide Web: https://silesia.org.pl/upload/Nowak_Jerzy_Spoleczenstwo_informacyjne-geneza_i_definicje.pdf.
 • [9] Trembowiecki A.: Digitalizacja zbiorów bibliotecznych. Teoria i praktyka. Warszawa 2006.
 • [10] Zeler B.: Literatura i tożsamość narodowa w dobie Internetu. W: Internet, społeczeństwo informacyjne, kultura. Red. A. Kiepas, M.S. Szczepański, U. Żydek-Bednarczuk. Tychy 2006, s. 119–124.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-dbedc861-c18a-430f-a133-94e4a13d9e6b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.