PL EN


2015 | 14 | 43-55
Article title

Językowa kreacja miasta i jego mieszkańców w łódzkich tekstach folklorystycznych

Content
Title variants
EN
The language creation of the city and its inhabitants in folklore texts of the city of Łódź
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The aim of the article is a reconstruction of the image of the city and its inhabitants done on the basis of nearly seventy songs found in Łódź folklore texts from the interwar period. The regionality of folklore texts is shown in particularly strong way in the image of the city and its space. It is indicated by local names, authentic urban object names: cafes, restaurants and also by quite realistic image of the city. In the contrary, the picture of two main social classes of inhabitants – the factory workers and the outcasts of the society – is rather standardized, typical and generalized. If we compare the texts from Łódź to the texts from Warsaw, striking similarity will be easy to observe. The resemblance is obvious in the naming (personal names), the language used by the social classes, and in the way of evaluating the social attitude – particularly in relation to the criminal world.
Contributors
References
  • Bartmiński J., Folklor – język – poetyka, Wrocław 1990, w: tenże, O języku folkloru, Wrocław 1973.
  • Bieńkowska D., Kamińska M., Wartościowanie w tekstach polszczyzny mówionej łodzian, w: Między kulturą „niską” a „wysoką”. Zjawiska językowe, literackie, kulturowe, Łódź 2000.
  • Folklor robotniczej Łodzi. Pokłosie konkursu, Wrocław 1976.
  • Kamińska M., Jak „obcych” nazywają łodzianie, w: taż, Polszczyzna mówiona mieszkańców Łodzi i okolic w ujęciu socjolingwistycznym, Łódź 2005.
  • Krawczyk-Wasilewska V., Współczesna wiedza o folklorze, Warszawa 1986.
  • Piotrowicz A., Witaszek-Samborska M., Jeszcze o perspektywach badawczych w studiach nad polszczyzną miejską Poznania, w: Współczesna polszczyzna – stan, perspektywy, zagrożenia, red. Z. Cygal-Krupa, Kraków-Tarnów 2008.
  • Śpiewnik łódzki, red. T. Szewera: część I, oprac. E. Ajnenkiel, Łódź 1983; część II, oprac. J. Ludwicka, Łódź 1983; część III, Łódź 1985.
  • Wieczorkiewicz B., Warszawskie ballady podwórzowe. Pieśni i piosenki warszawskiej ulicy, oprac. muz. Z. Wiehlera, Warszawa 1971.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1730-4180
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-dbeef1d9-5340-419d-8d85-afc2b0b9603a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.