PL EN


2014 | 1(43) | 83-92
Article title

Skuteczność międzykulturowa i jej wyznaczniki

Content
Title variants
EN
Intercultural effectiveness and its determinants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Zdaniem autorki, są czynniki, które podwyższają skuteczność międzykulturową, jak i takie, które ją obniżają. Do pierwszych zaliczamy umiejętności społeczne, drugą grupę stanowią czynniki osobowe.
EN
According to the author are the factors that increase efficiency, as well as those that reduce it. For the first include social skills, the second group are the personal factors.
Contributors
  • Uczelnia Warszawska im. Marii Skłodowskiej-Curie
References
  • Bera R., Aksjologiczny sens pracy a poczucie jakości życia mlodych emigrantów polskich, Wyd. UMCS, Lublin 2008. Berry J.W., Poortinga Y.H., Segall M.H., Dasen P.R., Crosscultural Psychology: reseach and applications, Cambridge: University Press 2002. Boski P., Tożsamośc kulturowa Polaków w kontekście integracji europejskiej, w: Społeczne aspekty integracji Polski z Unią Europejską. Ekspertyza UKIE 2002. Byram M., Nichols A., Stevens D., Rozwijanie kompetencji międzykulturowej w praktyce, Clevedon, UK 2001. Czapiński J., Psychologia szczęścia. Pracownia Testów Psychologicznych, Warszawa 1994.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-dbef0944-dab1-4b45-9796-a4af300197bc
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.