PL EN


2015 | 22 | 27-37
Article title

Polityka karna wobec cudzoziemców przebywających w Polsce

Content
Title variants
EN
Penal policy towards foreigners staying in Poland
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Przedmiotem rozważań artykułu jest fragment polityki karnej państwa obejmujący działalność sądów w celu przeciwdziałania i ograniczania przestępczości w drodze stosowania przepisów prawa karnego wobec cudzoziemców przebywających w Polsce. W szczególności poruszane jest zagadnienie polityki wymierzania kar i środków karnych cudzoziemcom, którzy dopuścili się czynów zabronionych przez polskie prawo karne i trafili do systemu formalnej kontroli społecznej. Celem analizy jest ustalenie, w jaki sposób na przestrzeni lat 2004 – 2012 kształtowała się polityka sądowego wymiaru kary cudzoziemcom, jakie kary i środki karne były wobec nich najczęściej stosowane w odpowiedzi na popełnienie poszczególnych rodzajów przestępstw oraz sprawdzenie czy, a jeśli tak, to w jakim kierunku i zakresie, polityka ta odbiega od polityki karnej stosowanej wobec polskich obywateli.
Keywords
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-dbefa291-5bf4-40d0-ba85-3555ee47307c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.