PL EN


2019 | 45 | 2 (172) | 7–42
Article title

Stan badań nad migracjami w Polsce na przełomie wieków. Próba diagnozy

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W Polsce po 1989 roku w wyniku intensyfikacji mobilności przestrzennej i zwiększenia swobody akademickiej nastąpił dynamiczny rozwój studiów migracyjnych. Po trzech dekadach transformacji ustrojowej można stwierdzić, że osiągnęły one status odrębnego pola badawczego, którego tożsamość instytucjonalną wyznaczają specjalistyczne ośrodki naukowe, duże projekty badawcze i aplikacyjne, wydawnictwa ciągłe i wpływowe monografie, kierunki studiów, nagrody przyznawane za prace magisterskie i doktorskie poświęcone migracjom oraz konferencje cykliczne. Przedstawiciele większości dyscyplin z dziedziny nauk humanistycznych i społecznych – m.in. demografii, ekonomii, socjologii, politologii, historii, antropologii, geografii – rozwijają badania nad migracjami. Jednocześnie, wiele projektów badawczych i publikacji z zakresu studiów migracyjnych cechuje interdyscyplinarność. Celem artykułu jest naszkicowanie mapy tego złożonego pola badawczego i próba zdiagnozowania jego stanu i kierunków rozwoju. Tekst przedstawia raport o stanie badań nad migracjami w Polsce po 1989 roku, przygotowany w latach 2016–2018 przez Komitet Badań nad Migracjami Polskiej Akademii Nauk.
Contributors
author
  • Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Warszawskiego
  • Ośrodek Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego
  • Ośrodek Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-dbf12ff0-74c8-45f2-af6d-11e135e12f0d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.