PL EN


Journal
2016 | 4 | 36-39
Article title

SELECTED THEORIES OF AGEING

Content
Title variants
PL
WYBRANE TEORIE STARZENIA SIĘ ORGANIZMÓW
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Aging is a biological process, the mechanisms of which are not fully known to us. Therefore, there are many theories on the mechanisms governing it. This paper describes the four theories that provide information on the molecular aspects of aging of organisms. The first theory assumes the impact of telomere length on the length of life. Telomeres are nucleoprotein structures located at the ends of chromosomes, which protect against the loss of genetic information and which shorten with each cell cycle. Excessively shortened telomeres are conducive to the development of cancer, and aging of cells and organisms. The second, mitochondrial, theory describes the impact of accumulating mutations in the mtDNA on aging. According to this theory, the aging process is caused by free radicals, i.e. chemically reactive molecules, formed in the mitochondria of eukaryotic cells as the result of the reduction of molecular oxygen. The toxic effect of such reactive oxygen species leads to the accumulation of oxidative damage and malfunctioning of cells. According to the third, immunological, theory, the main cause of aging is decreased immune function and reduced amount of produced T and B lymphocytes and disturbances in the production of antibodies, all of which progress with age. According to the fourth, cell theory, homeostatic imbalance is the main cause of ageing. Aging of cells in the elderly causes them to be more prone to the so-called old-age diseases. Each of the described theories provides a better understanding of the extremely complex process that is ageing, even though they do not provide complete explanations of its mechanism.
PL
Starzenie się jest złożonym procesem biologicznym, którego mechanizmy nie do końca są znane. Istnieje wiele teorii dotyczących mechanizmów tego procesu. W pracy opisano cztery teorie, które poruszają molekularny aspekt starzenia się organizmów. Jest to teoria telomerowa zakładająca wpływ długości telomerów na długość życia. Telomery to zlokalizowane na końcach chromosomów struktury nukleoproteinowe, chroniące przed utratą informacji genetycznej, ulegające skróceniu z każdym cyklem komórkowym. Nadmiernie skrócone telomery sprzyjają powstawaniu nowotworów, starzeniu się komórki i organizmów. Teoria mitochondrialna mówi o wpływie kumulujących się mutacji w mtDNA na procesy starzenia. Według niej za procesy starzenia odpowiedzialne są wolne rodniki powstające w mitochondriach komórek eukariotycznych w wyniku redukcji tlenu cząsteczkowego. Teoria immunologiczna za główną przyczynę starzenia uważa postępującą z wiekiem obniżoną czynność układu odpornościowego, zmniejszoną ilość powstających limfocytów T i B oraz zaburzenie produkcji przeciwciał. Teoria komórkowa w braku homeostazy upatruje główne przyczyny starzenia się organizmów. Starzenie komórkowe u osób w podeszłym wieku sprzyja zapadaniu na pewne typy chorób, nazywane starczymi. Każda z opisanych teorii umożliwia lepsze poznanie tego niezwykle złożonego procesu, jakim jest starzenie, choć nie wyjaśnia w pełni jego mechanizmów.
Journal
Year
Issue
4
Pages
36-39
Physical description
Dates
accepted
04.10.2016
Contributors
  • Independent Department of Biotechnology and Molecular Biology, University of Opole
  • Independent Department of Biotechnology and Molecular Biology, University of Opole
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2080-2021
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-dbf188a7-f543-4b56-b798-a14b4ba4fa14
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.