PL EN


2013 | 2 | 69-82
Article title

MOŻLIWOŚĆ I UŻYTECZNOŚĆ MORALNA KODYFIKACJI NORM ETYCZNYCH. PRZEGLĄD STANOWISK ETYCZNYCH

Content
Title variants
EN
POSSIBILITY AND MORAL USEFULNESS OF ETHICAL STANDARDS CODIFICATION. OVERVIEW OF ETHICAL POSITIONS
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Współcześnie obserwujemy popularyzację tworzenia kodeksów zaadresowanych do różnych grup społecznych. Zasadne jest jednak poszukiwanie odpowiedzi na pytania dotyczące przesłanek ich konstruowania i możliwości praktycznego ich wykorzystywania. Celem artykułu jest przedstawienie krytycznego przeglądu literatury przedmiotu w obszarze stanowisk szczególnie związanych z kwestią kodyfikacji etyk zawodowych. W pierwszej kolejności omówiono znaczenia przypisywane pojęciu kodeksu etycznego i podstawowe stanowiska etyczne. W dalszej kolejności przeprowadzono dyskusję nad argumentami zwolenników i przeciwników kodyfikacji norm.
EN
Today we observe popularization of elaboration of codes addressed to various social groups. However, it is reasonable to search for answers to questions about conditions of their design and possibilities of their practical use. This article aims to provide a critical review of the literature in the field of opinions specifically related to the issue of codification professional ethics. Article first describes meanings attributed to the concept of a code of ethics and basic ethical positions. Next review leads to a discussion on supporters and opponents arguments on codification standards.
Contributors
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
References
 • Bogucka I., Pietrzykowski T., Etyka w administracji publicznej, LexisNexis Polska, Warszawa 2009.
 • Dębowski J., Deontologizm, [w:] S. Jedynak (red.), Mały słownik etyczny, Branta, Bydgoszcz 1999.
 • Filutowska K., Etyka zawodowa. (podręcznik), Wyższa Szkoła Cła i Logistyki, Warszawa 2009.
 • Gasparski W., Lewicka-Strzałecka A., Rok B., Szulczewski G., Rola i znaczenie programów i kodeksów etycznych, [w:] W. Gasparski, A. Lewicka-Strzałecka, B. Rok, G. Szulczewski (red.), Etyka biznesu w zastosowaniach praktycznych. Inicjatywy, programy, kodeksy, Przedstawicielstwo Organizacji Narodów Zjednoczonych w Polsce, Warszawa 2002.
 • Gawor L., Indywidualizm, [w:] S. Jedynak (red.), Mały słownik etyczny, Branta, Bydgoszcz 1999.
 • Grendecka E., Kodeks etyczny, [w:] S. Bafia, A. Maryniarczyk (red.), Powszechna encyklopedia filozofii. Tom 5, Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, Lublin 2004.
 • Klimczuk A., Experts and Cultural Narcissism. Relations in the Early 21th Century, LAP LAMBERT Academic Publishing, Saarbrücken 2012.
 • Klimowicz E., Deontologia, [w:] S. Jedynak (red.), Mały słownik etyczny, Branta, Bydgoszcz 1999.
 • Klimowicz E., Etyka zawodowa, [w:] S. Jedynak (red.), Mały słownik etyczny, Branta, Bydgoszcz 1999.
 • Klimowicz E., Relatywizm aksjologiczny, [w:] S. Jedynak (red.), Mały słownik etyczny, Branta, Bydgoszcz 1999.
 • Klimowicz E., Subiektywizm, [w:] S. Jedynak (red.), Mały słownik etyczny, Branta, Bydgoszcz 1999.
 • Klimowicz E., Sytuacjonizm, [w:] S. Jedynak (red.), Mały słownik etyczny, Branta, Bydgoszcz 1999.
 • Kołakowski L., Kultura i fetysze. Eseje, PWN, Warszawa 2009.
 • Konstańczak S., Odkryć sens życia w swej pracy. Wokół problemów etyki zawodowej, IF WSP, Słupsk 2000.
 • Kot W., Status kodeksów etycznych zawodów ekonomicznych, [w:] B. Pogonowska (red.), Elementy etyki gospodarki rynkowej, PWE, Warszawa 2004.
 • Łabieniec P., Etyka - Etyka zawodowa - Prawo (zarys problematyki), „Prokurator” (2) 2002.
 • Łabieniec P., O statusie etyki zawodowej i kodeksów etyki zawodowej, [w:] H. Izdebski, P. Skuczyński (red.), Etyka prawnicza. Stanowiska i perspektywy, LexisNexis Polska, Warszawa 2008.
 • Łażewska D., Filozofia dla pracujących. Podręcznik dla studentów, Wyd. Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej, Józefów 2011.
 • Michalik M., Od etyki zawodowej do etyki biznesu, Fundacja Innowacja, Warszawa 2003.
 • Pogonowska B., Dziedziny refleksji etycznej nad gospodarowaniem, [w:] B. Pogonowska (red.), Elementy etyki gospodarki rynkowej, PWE, Warszawa 2004.
 • Pogonowska B., Instytucjonalizacja etyki zawodowej, [w:] J. Sikora (red.), Praca w perspektywie humanistycznej, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2009.
 • Pogonowska B., Wybrane systemy etyczne, [w:] B. Pogonowska (red.), Elementy etyki gospodarki rynkowej, PWE, Warszawa 2004.
 • Rotengruber P., Kodeks etyczny - integracja i przemoc, [w:] W. Gasparski, A. Lewicka-Strzałecka, B. Rok, G. Szulczewski (red.), Etyka biznesu w zastosowaniach praktycznych. Inicjatywy, programy, kodeksy, Przedstawicielstwo Organizacji Narodów Zjednoczonych w Polsce, Warszawa 2002.
 • Rybak M., Etyka menedżera - społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa, PWN, Warszawa 2007.
 • Sułek M., Świniarski J., Etyka jako filozofia dobrego działania zawodowego, Bellona, Warszawa 2001.
 • Środa M., Argumenty za i przeciw etyce zawodowej, [w:] Etyka. Tom 27, Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 1994.
 • Vardy P., Grosch P., Etyka. Poglądy i problemy, przeł. J. Łoziński, Zysk, Poznań 1995.
 • Wiśniewski R., Za i przeciw kodyfikacjom etycznym firm, „Diametros” (6) 2005.
 • Zdybel L., Etyka deontologiczna, [w:] J. Dębowski, L. Gawor, S. Jedynak, K. Kosior, J. Zdybel, L. Zdybel (red.), Mała encyklopedia filozofii. Pojęcia, problemy, kierunki, szkoły, Branta, Bydgoszcz 1996.
 • Zdybel L., Etyka zawodowa, [w:] J. Dębowski, L. Gawor, S. Jedynak, K. Kosior, J. Zdybel, L. Zdybel (red.), Mała encyklopedia filozofii. Pojęcia, problemy, kierunki, szkoły, Branta, Bydgoszcz 1996.
 • Zdybel L., Kodeks etyczny, [w:] S. Jedynak (red.), Mały słownik etyczny, Branta, Bydgoszcz 1999.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1895-197X
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-dbf3c9ed-7257-440c-9448-c125db993c7a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.