PL EN


2012 | 1(2) | 71-84
Article title

Marketing Strategies for Overcoming Consumer Resistance to Innovations

Content
Title variants
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Wprowadzenie nowego produktu na rynek na ogół wymaga modelowania zachowania i reakcji konsumenta na ten produkt, jak również opracowania strategii marketingowych, które by się przyczyniały do tego wprowadzenia. Artykuł poświęcony jest badaniu przyczyn powolnej akceptacji innowacji przez konsumentów; systematyzacji i określaniu głównych cech dotyczących nowych podejść marketingowych do przezwyciężenia oporu konsumentów przed korzystaniem z nowego produktu i z jego zastosowań funkcjonalnych; omówieniu strategii marketingowych dla zmniejszenia obaw w decyzjach odnoszących się do zakupu nowego produktu. Strategie takie mogłyby się okazać pomocne w rozwiązaniu problemu odrzucenia innowacji i zwiększeniu możliwości jego sukcesu.
EN
An introduction of a new product to the market usually needs modelling consumer behaviour and consumer reaction to this product as well as developing marketing strategies that would contribute to this introduction. The present article deals with investigating the causes of slow consumer acceptance of innovation; systematization and determining the main features concerning new marketing approaches to overcoming consumer resistance to the use of a new product and its functional applications; discussing marketing strategies for decreasing fears in decisions related to the new product purchase. Such strategies might be helpful when solving the problem of rejecting the innovation and increasing the possibility of its success.
Year
Issue
Pages
71-84
Physical description
Dates
published
2012
Contributors
  • Lviv Polytechnik National University (Ukraine)
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-6929
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-dbf3d416-3305-444e-a803-12eb288d22cd
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.