PL EN


2013 | 4(17) | 9-17
Article title

Wzrost przedsiębiorstwa przez tworzenie ugrupowania kapitałowego

Authors
Content
Title variants
EN
Growth of the company through the creation of a business group
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Every company in the course of its existence faces a number of barriers to its further growth. In some situations, the company is not able to continue to grow, or a further increase may even become the cause of its downfall. Considerations carried out in the paper show that the way to overcome such barriers can be “disintegration” and transformation of the company into business group. The creation of the business group seems to be a natural stage in the evolution of the company, considered in terms of increasing its size and complexity.
Year
Issue
Pages
9-17
Physical description
Contributors
References
 • Allan S.A., Organizational choices and general management influence networks in divisionalized companies, „Academy of Management Journal” 1978, nr 3.
 • Aluchna M., Kierunki rozwoju polskich grup kapitałowych: perspektywa międzynarodowa, Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2010.
 • Cyfert Sz., Granice organizacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2012.
 • Cyfert Sz., Krzakiewicz K., Nauka o organizacji, TNOiK, Poznań 2009.
 • Falencikowski T., Kształtowanie swobody decyzyjnej w zarządzaniu grupami kapitałowymi, „Dom Organizatora”, Toruń 2008.
 • Greiner L.E., Evolution and revolution as organizations grow, „Harvard Business Review” 1998, May-June.
 • Griffin R.W., Podstawy zarządzania organizacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
 • Gruszecki T., Współczesne teorie przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
 • Gryczka J., Granice organizacji – aspekty teoretyczne, „Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej” 2006, zeszyt 71.
 • Heugens P.P.M.A.R., Zyglidopoulos C.S., From socialties to embeddedcompetencies: the case of business groups, „Journal of Management & Governance” 2008, December.
 • Jagoda H., Haus B., Holding – organizacja i funkcjonowanie, PWE, Warszawa 1995.
 • Katz D., Kahn R.L., Społeczna psychologia organizacji, PWN, Warszawa 1979.
 • Koziński J., Lokalizacja funkcji organicznych w strukturze ugrupowania gospodarczego, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 1996.
 • Krupski R., Przybyła M. (red.), Struktury organizacyjne przedsiębiorstw i ich ugrupowań, Zakład Narodowy Imienia Ossolińskich, Wrocław-Warszawa-Kraków 1996.
 • Kwaśnicki R.L., Nilsson D., Legalne działanie na szkodę spółki zależnej, „Przegląd Prawa Handlowego” 2007, nr 12.
 • Lichtarski J. (red.), Podstawy nauki o przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 1997.
 • Machaczka J., Zarządzanie rozwojem organizacji. Czynniki, modele, strategia, diagnoza, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Kraków 1998.
 • Nogalski B., Ronkowski R., Holding w gospodarce krajowej – praktyczny poradnik tworzenia, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, Gdańsk 2000.
 • Nowosielski S., Centra kosztów i centra zysku w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2001.
 • Obłój K., Palikot J., Myśli o nowoczesnym biznesie, Wydawnictwo Słowo/Obraz Terytoria, Gdańsk 2008.
 • Pierścionek Z., Strategie rozwoju firmy, PWN, Warszawa 1996.
 • Przybyła M. (red.), Organizacja i zarządzanie. Podstawy wiedzy menedżerskiej, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2003.
 • Sadowski W., Podstawy ogólnej teorii systemów: analiza logiczno-metodologiczna, PWN, Warszawa 1978.
 • Strategor, Zarządzanie firmą: strategie, struktury, decyzje, tożsamość, PWE, Warszawa 2001.
 • Sudoł S., Niektóre kontrowersyjne problemy dotyczące przedsiębiorstwa jako instytucji, „Organizacja i Kierowanie” 2005, nr 1.
 • Trocki M., Grupy kapitałowe – tworzenie i funkcjonowanie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.
 • Urbanek P., Nadzór korporacyjny a wynagrodzenia menedżerów, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2005.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-dc030aad-4c99-468d-9b9b-4a5368453ce9
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.