PL EN


2018 | 3(16) | 19-32 (14)
Article title

WYKORZYSTANIE MEDIÓW SPOŁECZNOŚCIOWYCH JAKO PLATFORMY PROWADZENIA SPORÓW POLITYCZNYCH. KAZUS PROJEKTU POLSKIEGO RUCHU NARODOWEGO „MEDIA NARODOWE”

Content
Title variants
EN
THE USE OF SOCIAL MEDIA AS A PLATFORM FOR CONDUCTING POLITICAL DISPUTES: THE CASE OF THE PROJECT OF THE ‘NATIONAL MEDIA’ POLISH NATIONAL MOVEMENT
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The aim of the research was to investigate the nature of the political dispute in social media of the Polish national movement (‘National Media’). The following research questions were formulated: 1. What is the purpose defined and implemented by the ‘National Media’; 2. What are the subjects of the political disputes in the ‘National Media’ project of the Polish national movement; 3. What is the involvement of social media users in the published materials? The subject of the research were social websites YouTube and Twitter, where the 'National Media' project is based. The research covered one calendar month of April 2018. During the research content analysis was used.
Year
Issue
Pages
19-32 (14)
Physical description
Contributors
 • Zakład Myśli Politycznej, Wydział Politologii UMCS, Plac Litewski 3, 20-080 Lublin, adres e-mail: anna_szwed@poczta.fm
References
 • Adamik-Szysiak M. 2014, „Social Media Marketing” – kreowanie wizerunku polityka w przestrzeni wirtualnej na przykładzie liderów polskiej sceny politycznej, „Rocznik Nauk Społecznych”, nr 11.
 • Annusewicz O. 2017, Twitter jako przestrzeń autoprezentacji politycznej. Zarządzanie wizerunkiem polityka w mediach społecznościowych, „Studia Politologiczne”, vol. 45.
 • Bańko R. 2017, Facebook jako zalgorytmizowany proces stanowienia relacji, dostarczania wiedzy i translacji wartości [w:] Facebook. Oblicza i dylematy, red. J. Kreft, Kraków.
 • Bąk A., Kubisz-Muła Ł. 2017, Facebook jako narzędzie odwoływania się do ogólnokrajowych sporów politycznych przez lokalnych polityków – analiza na przykładzie samorządowców z miast na prawach powiatu z województwa śląskiego, „Polityka i Społeczeństwo”, nr 4.
 • Bąkiewicz R., Budujemy prawdziwe Media Narodowe, https://www.youtube.com/watch?v=T6uOjuEPN5c (15.05.2018).
 • Bodys M. 2016, Rola mediów społecznościowych w komunikacji partii politycznych i podejmowaniu decyzji wyborczych przez ich wyborców, „Political Preferences”, nr 12.
 • Burgess J., Green J. 2011, YouTube. Wideo online a kultura uczestnictwa, przeł. T. Płudowski, Warszawa.
 • Castells M. 2003, Galaktyka Internetu: refleksje nad Internetem, biznesem i społeczeństwem, tłum. T. Hornowski, Poznań.
 • Inauguracja działalności Mediów Narodowych – słowo od Roberta Bąkiewicza, https://medianarodowe.com/inauguracja-dzialalnosci-mediow-narodowych-slowood-roberta-bakiewicza-wideo/ (17.05.2018).
 • Jaworowicz P. 2016, Wideokomunikowanie polityczne w Internecie. YouTube i polskie partie polityczne w latach 2011–2014, Warszawa.
 • Levinson P. 2010, Nowe nowe media, tłum. M. Zawadzka-Strączek, Kraków.
 • Maireder A., Ausserhofer J. 2014, Political Discourses on Twitter: Networking Topics, Objects, and People [in:] Twitter and Society, ed. Katrin Weller, Axel Bruns, Jean Burgess, Merja Mahrt, & Cornelius Puschmann.
 • Maj E. 2008, Myśl narodowa i nacjonalistyczna [w:] Myśl polityczna w Polsce po 1989 roku, Wybrane nurty ideowe, red. E. Maj, A. Wójcik, Lublin.
 • Majorek M. 2015, Kod YouTube. Od kultury partycypacji do kultury kreatywności, Kraków.
 • Marsz Niepodległości, Wspólnie budujemy #medianarodowe, https://www.youtube.com/watch?time_continue=56&v=5AntNlqGk_s (18.05.2018).
 • Media Narodowe 1, www.medianarodowe.com
 • Media Narodowe 2, https://www.youtube.com/watch?v=MYsUcXWv8E4, 14 IV 2017 (20.05.2018).
 • Matuszewski P. 2018, Wykorzystanie mediów informacyjnych w dyskusjach politycznych na Facebooku, „Studia Medioznawcze” nr 1.
 • Palczewski M. 2013, Tweet jako odmiana newsa czy nowy (ponowoczesny) gatunek dziennikarski?, „Nowe Media” nr 4.
 • Patronite, Media Narodowe, https://patronite.pl/medianarodowe (15.05.2018).
 • Posyłek M. 2017, Rola mediów społecznościowych w komunikowaniu politycznym, „Polityka i Społeczeństwo”, nr 1.
 • Przybysz Ł. 2013, Komunikowanie polityczne 2.0. Analiza amerykańskiej i polskiej kampanii prezydenckiej, Warszawa.
 • Szpunar M. 2014, Internet – nowa sfera publiczna czy kabina pogłosowa? [w:] Media i polityka. Relacje i współzależności, red. M. Adamik-Szysiak, Lublin.
 • Szpunar M. 2017, Imperializm kulturowy internetu, Kraków.
 • Szuta A. 2014, Media społecznościowe jako grunt pod nowe ruchy społeczne, „Świat Idei i Polityki”, nr 13, Toruń.
 • Szwed-Walczak A. 2017a, Komunikowanie polityczne Ruchu Narodowego (2012–2016) [w:] Komunikowanie polityczne, red. E. Maj, E. Podgajna, A. Szwed-Walczak, Ł. Jędrzejski, Lublin 2017.
 • Szwed-Walczak A. 2017b, Partia Ruch Narodowy – historia organizacji politycznej [w:] Nowe partie i ruchy polityczne. Praktyka i idee współczesnych demokracji, red. K. Walecka, K. Wojtas, Warszawa.
 • Tokarz G. 2002, Ruch narodowy w Polsce w latach 1989–1997, Wrocław.
 • Van Dijk J. 2010, Społeczne aspekty nowych mediów. Analiza społeczeństwa sieci, przeł. J. Konieczny, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-dc03d721-4ac4-4264-97af-5fcf044ca017
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.