PL EN


2015 | 5 (784) | 27-39
Article title

Asymetria informacji wśród dostawców i odbiorców projektów informatycznych

Authors
Title variants
EN
Information Asymmetry amongst Customers and Vendors In IT Project
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Rynek systemów informatycznych należy do grupy rynków, w których występuje asymetria informacji zarówno wśród dostawców, jak i odbiorców. Dotychczasowe badania autora ukazały, że wysoki poziom asymetrii informacji wśród dostawców i odbiorców stanowi istotny czynnik wpływający na niższą skuteczność realizacji wdrożeń systemów informatycznych wspierających zarządzanie. Badania pozwalające wskazać metody redukcji wysokiego poziomu asymetrii informacji mogą przyczynić się do zmniejszenia liczby projektów informatycznych zakończonych całkowitym lub częściowym niepowodzeniem. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie rezultatów badań nad zagadnieniem asymetrii informacji wśród dostawców i odbiorców projektów informatycznych polegających na wdrożeniu aplikacji klasy ERP, CRM, DMS, BI i e-commerce. Badania dotyczyły kwestii asymetrii informacji na wszystkich etapach projektów informatycznych. Wyniki badań mogą być interesujące zarówno dla teoretyków zajmujących się tematyką realizacji projektów informatycznych, jak i praktyków w tej dziedzinie.
EN
IT systems market belongs to the group of markets where imperfection in the access to information, both amongst customers and vendors, occurs. The major goal of this paper is to present research results concerning the issues of information asymmetry amongst customers and vendors of IT projects consisting in ERP, CRM, DMS, BI, e-commerce class application implementation. The research concerns information asymmetry on each stage of IT projects. Research results may be interesting for researchers specialising in the subject of IT project completion and for IT project practitioners.
Contributors
  • dr inż. Bartosz Wachnik, Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Produkcji, Instytut Organizacji Systemów Produkcyjnych
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-dc04687d-67f0-4f33-be39-2b0fb0c939fb
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.