PL EN


2017 | 6 | 3 | 485-501
Article title

Kultura europejska w stanie kryzysu: diagnoza Josepha Ratzingera

Authors
Content
Title variants
EN
European Culture in a State of Crisis: Joseph Ratzinger’s Diagnosis
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
European culture, according to Joseph Ratzinger, is seriously undermined by a modernist (rationalistic) and postmodernist (irrationalistic) way of thinking which deeply penetrates it. Europe undergoes a state of crisis which can be compared to the last, declining phase of the Roman Empire’s existence. Ratzinger does not lose hope, however, and points out a way out, and that is a return to the roots of the European culture, to the realistic philosophy that pursues the truth about God and the human person. This requires an “extension of the reason” which would recognize that, as reasonably constructed, it must have its rational cause—God.
Year
Volume
6
Issue
3
Pages
485-501
Physical description
Dates
published
2017-09-30
Contributors
References
 • Buttiglione, Rocco, Marecki Jarosław. Europa jako pojęcie filozoficzne. Lublin 1996.
 • Ciszewski, Marian. “Renesansu filozofia.” W: Powszechna Encyklopedia Filozofii. T. VIII. Lublin 2007.
 • Dawson, Christopher. Tworzenie się Europy. Warszawa 1961.
 • Dłubacz, Włodzimierz. O kulturę filozofii. Lublin 1994.
 • Dłubacz, Włodzimierz. “Fideizm, racjonalizm i bezkrytyczny pluralizm.” W: Zadania współczesnej metafizyki. Red. A. Maryniarczyk i A. Gudaniec. Lublin 2000.
 • Dłubacz, Włodzimierz. “Filozoficzne podstawy nadziei.” W: Czytając Przekroczyć próg nadziei. Red. Z. J. Zdybicka. Lublin 1995.
 • Irek, Waldemar. “Europa, w której jesteśmy i ku której zmierzamy: Benedykta XVI myśl o Europie.” Studia Salvatoriana Polonica 1 (2007).
 • Jakuszko, Honorata. “Oświeceniowa filozofia.” W: Powszechna Encyklopedia Filozofii. T. VII. Lublin 2006.
 • Jaroszyński, Piotr. Spór o Europę, zderzenia cywilizacji. Lublin 2015.
 • Jaroszyński, Piotr. “Kultura.” W: Encyklopedia Białych Plam. Tom X. Radom 2003.
 • Jaroszyński, Piotr. “Prawo naturalne.” W: Encyklopedia Białych Plam. T. XV. Radom 2005.
 • Kiereś, Henryk. Człowiek i cywilizacja. Lublin 2007.
 • Kiereś, Henryk. “Relatywizm.” W: Powszechna Encyklopedia Filozofii. T. VIII. Lublin 2007.
 • Kleska, Łukasz. “Kryzys kultury europejskiej w teologii i filozofii kultury Josepha Ratzingera.” Forum Filozoficzne 5 (2010).
 • Kleska, Łukasz. “Kryzys Kościoła katolickiego w teologii Josepha Ratzingera.” Forum Filozoficzne 5 (2010).
 • Krąpiec, Mieczysław Albert. U podstaw rozumienia kultury. Lublin 1991.
 • Krąpiec, Mieczysław Albert. Człowiek w kulturze. Lublin 1999.
 • Krąpiec, Mieczysław Albert. “Kultura.” W: Powszechna Encyklopedia Filozofii. T. VI. Lublin 2005.
 • Krąpiec, Mieczysław Albert. “Godność.” W: Powszechna Encyklopedia Filozofii. T. IV. Lublin 2003.
 • Mazur, Jan. “Cywilizacja.” W: Encyklopedia Białych Plam. T. IV. Radom 2000.
 • Messori, Vittorio. Raport o stanie wiary. Michalineum 2005.
 • Pera, Marcello. “Wprowadzenie.” W: Europa Benedykta w kryzysie kultur. Częstochowa 2005.
 • Ratzinger, Joseph. Europa. Jej podwaliny dzisiaj i jutro. Kielce 2005.
 • Ratzinger, Joseph. Wiara—prawda—tolerancja. Chrześcijaństwo a religie świata. Kielce 2005.
 • Ratzinger, Joseph. Czas przemian w Europie. Miejsce Kościoła i świata. Kraków 2005.
 • Ratzinger, Joseph. Europa Benedykta w kryzysie kultur. Częstochowa 2005.
 • Ratzinger, Joseph. “Ku dojrzałości wiary w Chrystusa.” L’Osservatore Romano 6 (2005).
 • Rogalski, Aleksander. Dramat naszego czasu. Warszawa 1959.
 • Szczypiński, Olaf. “Chrześcijaństwo jako źródło kultury europejskiej w myśli Josepha Ratzingera.” W: Człowiek z perspektywy religii, rodziny i szkoły. Red. H. Czakowska, M. Kuciński. Bydgoszcz 2013.
 • Tarasiewicz, Paweł. “Jan Paweł II jako rzecznik humanizmu.” W: Geniusz Bł. Jana Pawła II. Red. ks. P. Artemiuk, ks. J. Kotowski. Łomża 2011.
 • Tatarkiewicz, Władysław. Historia filozofii. T. II. Warszawa 1999.
 • Zdybicka, Zofia J. “Bóg.” W: Powszechna Encyklopedia Filozofii. T. I. Lublin 2000.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2300-0066
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-dc05ee0d-92f4-4391-9b64-6e8b92df2a0b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.