PL EN


2012 | 11 | 84-97
Article title

Konspekt badań nad źródłami pochodzenia prawa

Title variants
EN
The practical scheme of research actions on material sources of law
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Artykuł prezentuje praktyczny konspekt czynności badawczych podejmowanych przy zastosowaniu nowatorskiej metody badań nad źródłami pochodzenia prawa. Metoda bazuje na założeniu, że można ustalić źródła prawa przez odkrycie elementów większego zjawiska: schematu działania człowieka, w tym sankcji, określić charakter oddziaływań między poszczególnymi elementami, katalog kosztów i wypłat, możliwe warianty działania, a także podstawowe rodzaje relacji zewnętrznych schematu. Badania tego rodzaju wymagają zastosowania instrumentarium z kilku dziedzin: ekonomii (głównie opartych na teorii ekonomii instytucjonalnej), prawa (chodzi o znajomość dogmatyki poszczególnych gałęzi prawa), socjologii (chodzi głównie o interakcje społeczne, kontrolę społeczną, struktury grup społecznych i socjologię zmian społecznych) i psychologii (przede wszystkim psychologii motywacji, psychologii ekonomicznej i psychologii procesów społecznych).
EN
The article presents a practical scheme of research actions based on innovatory research methods on economic and social sources of law. The methods assume that it is possible to identify sources of law by discovering all the elements of the bigger occurrences: patterns of human activity, like formal and informal sanctions; by describing the nature of interrelationships between the individual elements, the catalogue of costs and payoffs, the possible activity variants, as well as the basic types of external relationships pertaining to the pattern. This would be reminiscent, to some degree, of an analysis of individual institutions in economy or sociology. These types of research require the use of various instruments, i.e.: economics, sociology and psychology.
Year
Issue
11
Pages
84-97
Physical description
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-dc0acf4f-404d-417f-8f51-29373b5e6a1d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.