PL EN


2016 | 66 | 31-43
Article title

Rękopisy Józefa Muczkowskiego w zbiorze autografów z XIX wieku należących niegdyś do Cypriana Walewskiego

Content
Title variants
EN
The Manuscripts of Józef Muczkowski in the Collection of Nineteenth-Century Autographs Once Owned by Cyprian Walewski
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł ma na celu przybliżenie postaci historyka, kolekcjonera oraz dyrektora Biblioteki Jagiellońskiej – Józefa Muczkowskiego. Przedstawiono też krótkie wprowadzenie na temat życia Cypriana Walewskiego, Kazimierza Władysława Wójcickiego oraz ich związku z Józefem Muczkowskim. Zaprezentowano rękopisy Józefa Muczkowskiego mieszczące się w zbiorze autografów Cypriana Walewskiego z XIX wieku, przechowywanym w Bibliotece Akademii Umiejętności w Krakowie. Wśród rękopisów znajduje się 5 listów pisanych ręką Józefa Muczkowskiego, jego autobiografia wraz z wykazem publikacji, 1 list syna Józefa – Stefana Muczkowskiego oraz drukowany nekrolog Józefa Muczkowskiego. Metody zastosowane w pracy: metoda analizy i krytyki piśmiennictwa wykazująca celowość i oryginalność podjętego do badań problemu oraz metoda historyczna pozwalająca ustalić wiarygodność i autentyczność źródła.
EN
The aim of this article is to sketch a portrait of Józef Muczkowski, who was a historian, a collector and also director of the Jagiellonian Library. It begins with a short account of the lives of Cyprian Walewski and Kazimierz Władysław Wójcicki and on their relations with Józef Muczkowski. It also presents Muczkowski’s manuscripts, which are part of Cyprian Walewski’s nineteenth-century collection of manuscripts held by the Library of the Polish Academy of Sciences in Cracow. Among these manuscripts are five of Muczkowski’s handwritten letters, his autobiography with a list of publications, one letter written by Józef’s son Stephan Muczkowski and also Józef Muczkowski’s printed obituary notice. The author of the article has employed two methodologies, the first of which – being analytical and critical – shows the purpose and originality of the research, while the second – being historical – allows us to determine the accuracy and authenticity of the source itself.
Year
Volume
66
Pages
31-43
Physical description
Dates
published
2016
Contributors
  • Uniwersytet Jagielloński, Kraków
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISBN
978-83-943816-8-4
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-dc0b5113-194a-492c-9364-a6bdf1f58bd8
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.