PL EN


2013 | 1 | 3 | 135-150
Article title

Instytucje otoczenia biznesu a rozwój przedsiębiorstw ujęcie regionalne

Content
Title variants
EN
Business environment institutions and enterprise development regional aproach
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł został opracowany na podstawie wyników badania bezpośredniego. Jego celem była ocena funkcjonowania IOB i ich roli we wspieraniu przedsiębiorców w regionie łódzkim. Przedmiotem badania było przede wszystkim znaczenie IOB dla rozwoju regionów, a także aktywność instytucji otoczenia biznesu we wspieraniu przedsiębiorców oraz zakres i rodzaj świadczonych usług. Część badań poświęcono działalności IOB w zakresie przyciągania i utrzymania podmiotów BIZ w regionie łódzkim.
Year
Volume
1
Issue
3
Pages
135-150
Physical description
Contributors
 • Dr, Katedra Wymiany Międzynarodowej, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Uniwersytet Łódzki
References
 • Burdecka W. (2004), Instytucje otoczenia biznesu, Badanie własne, PARP, Warszawa.
 • Dorożyński T., Urbaniak W. (2011), Rola instytucji otoczenia biznesu we wspieraniu inwestorów zagranicznych w województwie łódzkim, Katedra Wymiany Międzynarodowej, Uniwersytet Łódzki, Łódź.
 • Dorożyński T., Urbaniak W. (2012), Ocena funkcjonowania instytucji otoczenia biznesu w Łódzkim Obszarze Metropolitalnym na podstawie wyników badania bezpośredniego, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź.
 • Górzyński M., Pander W., Koć P. (2006), Tworzenie związków kooperacyjnych między MSP oraz MSP i instytucjami otoczenia biznesu, PARP, Warszawa.
 • Jewtuchowicz A. (2004), Wiedza,, innowacyjność, przedsiębiorczość a rozwój regionów, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Jewtuchowicz A. (2005), Terytorium i współczesne dylematy jego rozwoju, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Markowski T. (2008), Teoretyczne podstawy rozwoju lokalnego i regionalnego, w: Strzelecki Z. (red.), Gospodarka regionalna i lokalna, WN PWN, Warszawa.
 • Nowicki M. (2012), Atrakcyjność inwestycyjna województw i podregionów Polski, IBnGR, Gdańsk.
 • Pietrzyk I. (2002), Polityka regionalna Unii Europejskiej i regiony w państwach członkowskich, WN PWN, Warszawa.
 • Pietrzyk I. (2004), Globalizacja, integracja europejska a rozwój regionalny, w: Wiedza, innowacyjność, przedsiębiorczość a rozwój regionów, Jewtuchowicz A. (red.), Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013, http://rpo.dolnyslask.pl/index.php?id=1252, dostęp dnia 10.12.2012.
 • Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 20 maja 2009 r. w sprawie udzielania pomocy na wzmacnianie potencjału instytucji otoczenia biznesu w ramach regionalnych programów operacyjnych, Dz. U. nr 85, poz. 719.
 • Świerkocki J. (2011), Rola bezpośrednich inwestycji zagranicznych w kształtowaniu aktualnego i przyszłego profilu gospodarczego województwa łódzkiego, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź.
 • Świerkocki J. (2012), Rola funduszy strukturalnych Unii Europejskiej w rozwoju kapitału ludzkiego i społecznego w regionie łódzkim, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Urząd Statystyczny w Łodzi, Biuletyn Statystyczny Województwa Łódzkiego IV kwartał 2012, http://www.stat.gov.pl/lodz/69_896_PL K_HTML.htm, dostęp dnia 19.03.2013.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-dc0d4571-61fb-43da-b48c-2938af3fed77
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.