PL EN


2021 | 1(69) | 83–90
Article title

Ocena zgodności z Konstytucją RP poselskiego projektu ustawy o równości małżeńskiej

Authors
Content
Title variants
EN
Assessment of compliance with the Constitution of the Deputies’ Bill on Marital Equality
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The bill provides for the introduction of regulations allowing same-sex marriages. In the author’s opinion, it is inconsistent with the provision of the Polish Constitution, in which the legislator decided that marriage is a relationship between a woman and a man. The presented interpretation of Article 18 of the Constitution is confirmed, inter alia, by the course of the work of the Constitutional Committee of the National Assembly, which shows that the intention of the legislator was to exclude the admissibility of introducing a regulation providing for the possibility of marriage by persons of the same sex.
Keywords
EN
Year
Issue
Pages
83–90
Physical description
Contributors
 • Doktor nauk prawnych, ekspert ds. legislacji Biura Analiz Sejmowych; Kancelaria Sejmu, Biuro Analiz Sejmowych, Wydział Analiz Prawnych, Zespół Prawa Parlamentarnego, WARSZAWA, POLSKA; ORCID: https://orcid.org/0000-0001-7852-4275
References
 • Banaszak B., Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Warszawa 2012.
 • Banaszkiewicz B., „Małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny”. O niektórych implikacjach art. 18 Konstytucji RP, „Kwartalnik Prawa Prywatnego” 2013, z. 3.
 • Borysiak W., Art. 18 [w:] Konstytucja RP. Komentarz, t. I, Art. 1–86, red. M. Safjan, L. Bosek, Warszawa 2016.
 • Dudek D., W sprawie projektu ustawy o związkach partnerskich, „Przegląd Sejmowy” 2012, nr 4.
 • Garlicki L., Art. 18 [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, t. I, red. L. Garlicki, M. Zubik, Warszawa 2016.
 • Gromek K., Prawo rodzinne dla sędziów i pełnomocników, 2018, Legalis.
 • Jezusek A., Możliwość instytucjonalizacji związku osób tej samej płci w świetle art. 18 konstytucji, „Przegląd Sejmowy” 2015, nr 4.
 • Łętowska E., Woleński J., Instytucjonalizacja związków partnerskich a Konstytucja RP z 1997 r., „Państwo i Prawo” 2013, z. 6.
 • Mączyński A., Konstytucyjne podstawy prawa rodzinnego [w:] Państwo prawa i prawo karne. Księga jubileuszowa Profesora Andrzeja Zolla, t. I, red. P. Kardas, T. Sroka, W. Wróbel, Warszawa 2012.
 • Pawliczak J., Zarejestrowany związek partnerski a małżeństwo, Warszawa 2014.
 • Smyczyński T., Prawo rodzinne i stosunki rodzinnoprawne [w:] System prawa prywatnego, t. 11, Prawo rodzinne i opiekuńcze, Warszawa 2009.
 • Skrzydło W., Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Kraków 1998.
 • Szydło M., Instytucjonalizacja związków partnerskich w świetle art. 18 i 32 Konstytucji RP, „Zeszyty Prawnicze BAS” 2017, nr 4.
 • Tuleja P., Art. 18 [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, red. P. Tuleja, Warszawa 2019.
 • Winczorek P., Komentarz do Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Warszawa 2008.
 • Wyrzykowski M., Publiczne a prywatne w wykładni konstytucyjnej na przykładzie art. 18 Konstytucji RP [w:] Interes publiczny a interes prywatny w prawie: XIII Konferencja Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego 24 lutego 2012 roku, red. T. Giaro, Warszawa 2012.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-dc11b2c2-498e-420d-974d-82b0bd8ba86d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.