PL EN


2013 | 83-84 | 335-338
Article title

Balthasar, Tarkowski i "Theatrum Mundi"

Title variants
EN
Balthasar, Tarkovsky and the "Theatrum Mundi"
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Nadgrodkiewicz recenzuje książkę Michała Legana "Balthasar/Tarkowski. Teodramat w filmie" (2012), której autor podejmuje się zbadania teologicznych możliwości kina, a zarazem usiłuje stwierdzić, czy specyficzny, zastrzeżony dla kina język może unieść formułę traktatu teologicznego. Legan wychodzi od tezy, że idea teodramatyki, z wielką teologiczną precyzją opisana przez szwajcarskiego teologa Hansa Ursa von Balthasara, jest obecna także w dziełach filmowych rosyjskiego reżysera i scenarzysty Andrieja Tarkowskiego. Recenzent omawia trójdzielny układ książki, na którą składa się rozdział pierwszy poświęcony biografiom oraz twórczości Balthasara i Tarkowskiego, część druga gromadząca analizy filmów Tarkowskiego dokonywane przez pryzmat idei teodramatyki Balthasara oraz rozdział trzeci poświęcony paralelnej interpretacji wielkich chrześcijańskich tematów teologicznych obecnych w filmach Tarkowskiego. Nadgrodkiewicz wysoko ocenia publikację Legana i uznaje ją za doskonały przykład pracy z zakresu teologii kina.
EN
A book review of Michał Legan’s "Balthasar/Tarkowski. Teodramat w filmie" ["Balthasar/Tarkowski. A Theodrama in Film"] (2012). Legan explores the theological possibilities of film, and tries to find out whether the specific language characteristic for the cinema can carry the formulae of a theological treatise. Legan’s starting point is the assumption that the idea of theodrama, described in great theological detail by a Swiss theologian Hans Urs von Balthasar, is also present in the films of the Russian director and script writer Andrei Tarkovsky. The reviewer discusses the trigeminal layout of the book, which consists of the first chapter devoted to biographies and works of Balthasar and Tarkovsky, the second chapter which presents collected analysis of Tarkovsky’s films, made through the prism of the ideas of Balthasar’s theodrama, and the third chapter devoted to parallel interpretation of great Christian theological themes present in Tarkovsky’s films. Nadgrodkiewicz thinks highly of Legan’s book and considers it an excellent example of work on theology of the cinema.
Keywords
Year
Issue
Pages
335-338
Physical description
Contributors
  • Zakład Antropologii Kultury, Filmu i Sztuki Audiowizualnej, Instytut Sztuki, Polska Akademia Nauk
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-dc2943d1-748b-4247-9140-8624d612af34
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.