PL EN


2013 | 1 | 15-25
Article title

Philosophy in Belarus at the turn of 20—21st centuries

Title variants
UK
Філософія у Білорусі на зламі ХХ—ХХІ сторіч
Languages of publication
UK
Abstracts
UK
Філософська та суспільно-політична думка Білорусі від самого моменту свого зародження у річищі християнської моральної доктрини своєрідно заломлювала й акумулювала в собі головні риси та тенденції загальноєвропейського духовно-інтелектуального клімату. Радикальні суспільно-економічні зрушення, що відбувалися у світі та реґіоні урізні історичні періоди, супроводжувались відповідними трансформаціями у системі пріоритетів і цінностей її інтелектуальних шукань. Разом з тим особливістю інтелектуальної культури Білорусі з її розміреним, «поміркованим» складом характеру, думки та поведінки є той факт, що в усіх історичних та соціальних колізіях їй властиве прагнення не відкидати цінні традиції минулого, але розвивати їх за нових умов та у змінених пізнавальних ситуаціях.
EN
The article reviews the state and basic trends of philosophy development in Belarus in the post-Soviet period. Special attention is given to the traditions and research directions in the field of philosophical knowledge, which have been formed or which are forming chiefly within the walls of the Institute of Philosophy of the National Academy of Sciences of Belarus. The article presents the peculiarities of interrelation between the Soviet philosophical tradition and new principles of intellectual culture, which are forming within the framework of urgent problems of modern socio-humanistic knowledge.
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-dc2b0e26-8705-4972-9f24-f2057c48625f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.