PL EN


2016 | 12 | 4 | 10-35
Article title

Udział Wandy Grabowskiej w prowadzonej przez piotrkowską Ligę Kobiet Pogotowia Wojennego akcji niesienia pomocy żołnierzom Legionów Polskich i ich rodzinom w latach I wojny światowej

Content
Title variants
EN
Wanda Grabowska in the Liga Kobiet Pogotowia Wojennego in Piotrkow and her participation in the action of the help to soldiers of Polish Legions and their families in the World War I
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Tematem artykułu jest udział Wandy Grabowskiej w tworzeniu i działaniu Ligi Kobiet Pogotowia Wojennego w Piotrkowie. Przybliżony został jej życiorys, który wpłynął na pracę niepodległościową w latach I wojny światowej. Artykuł omawia zaangażowanie Grabowskiej w pomoc legionistom i ich rodzinom. Ukazuje także stosunki łączące piotrkowską Ligę Kobiet Pogotowia Wojennego z Legionami Polskimi. Na przykładzie biografii Wandy Grabowskiej przedstawiony został problem aktywności kobiet w działalności niepodległościowej.
EN
The article presents participation of Wanda Grabowska in creating and the functioning of the Liga Kobiet Pogotowia Wojennego in Piotrkow. I presented her biography which influenced the independence work in years of the World War I. The article is discussing involving Grabowska in the help to legionnaires and them for families. The text is discussing also relations between Liga Kobiet Pogotowia Wojennego and Polish Legions. On the example of Wanda's Grabowska biography was presented a problem of the activity of women in independence activity.
Year
Volume
12
Issue
4
Pages
10-35
Physical description
Dates
published
2016
Contributors
 • Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie
References
 • Deklaracja, „Zarzewie” 1910, nr 10.
 • Polska Organizacja Wojskowa, „O Sprawę Polską” 1915, nr 2.
 • Streszczenie obrad ogólnego zjazdu LKPW w Piotrkowie z dn. 24, 25 i 26 sierpnia 1916 r.
 • Ś.p. Walentyna Psarska, „Wychowanie w domu i szkole”1914, nr 9-10.
 • Zawieszenie P.S.M, [w:] J. Stemler (red.), Dzieło samopomocy narodowej: Polska Macierz Szkolna 105-1935, Warszawa 1935.
 • Zawiszanka Z., Do historii drużyn strzeleckich, „Niepodległość” 1933, t. 2, nr 1.
 • Dufrat J., Kobiety w kręgu lewicy niepodległościowej. Od Ligi Kobiet Pogotowia Wojennego do Ochotniczej Legii Kobiet (1908-1918/19), Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2002.
 • Konarski S., Jadwiga Papi, [w:] Polski Słownik Biograficzny, t. XXV, http://www. ipsb.nina.gov.pl/a/biografia/jadwiga-papi [dostęp: 25-01-2017].
 • Kotewicz R., Piotrków – Radomsko u progu niepodległości, Wyd. Muzeum Okręgowe w Piotrkowie Trybunalskim, Archiwum Państwowe w Piotrkowie Trybunalskim, Muzeum Regionalne w Radomsku, Piotrków – Radom¬sko 1998.
 • Kotewicz R., Wanda Grabowska, „Przegląd Historyczno-Oświatowy” 1990, nr 3/4.
 • Kowalska A., „Spuścizna Wandy Grabowskiej w Archiwum Państwowym w Piotrkowie Trybunalskim”, Akademia Świętokrzyska im. J. Kochanowskiego w Kielcach, filia w Piotrkowie Trybunalskim, Piotrków Trybunalski 2003, nieopublikowana praca magisterska.
 • Pacholczykowa A., Stefania Aniela Sempołowska, [w:] Polski Słownik Biograficzny, t. XXXVI, http://www.ipsb.nina.gov.pl/a/biografia/stefania-aniela-sempolowska, [dostęp: 25-01-2017].
 • Roman W. K., Działalność społeczna i pedagogiczna Wandy Grabowskiej (1883-1957), [w:] M. Malinowski (red.), Niebem i sercem okryta, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2003.
 • Walak M., Legiony Polskie w Piotrkowie 1914-1917, Wyd. Piotrków 800, Piotr¬ków Trybunalski 2013.
 • Wawrzykowska-Wierciochowa D., Z dziejów tajnych pensji żeńskich w Królestwie Polskim, „Rozprawy z Dziejów Oświaty” 1967, nr 10.
 • Woyno J., Okręg Piotrkowski Polskiej Organizacji Wojskowej, „Piotrkowskie Zeszyty Historyczne” 2004, t. 6.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-dc2f3065-c359-486f-9f41-c8feb0e4fa83
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.