PL EN


2011 | 1(13) | 7-19
Article title

Wybrane techniki wywierania wpływu Dawida Liebermana – ich możliwe zastosowanie w resocjalizacji

Selected contents from this journal
Title variants
EN
Selected Techniques of Exerting Influence by David Lieberman – Their Possible Use in Social Rehabilitation
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Metodyka resocjalizacji w celu podniesienia efektywności oddziaływań resocjalizacyjnych musi stale poszukiwać nowych rozwiązań. Jednymi z nich są nowe metody wywierania wpływu na osoby resocjalizowane. Autor niniejszego artykułu proponuje zastosowanie w ramach resocjalizacji technik wywierania wpływu opracowanych przez Dawida J. Liebermana. Omawia wybrane techniki pozytywnego zmieniania ludzi i zastanawia się, w jaki sposób mogłyby być one stosowane w ramach oddziaływań resocjalizacyjnych.
EN
The methodology of social rehabilitation aimed at raising the efficiency of rehabilitation actions must seek new solutions constantly. One of them are new methods of exerting influence on people under social rehabilitation treatment. The author of this article proposes using the techniques of exerting influence developed by David Lieberman. He discusses some selected techniques of changing people in a positive way, and gives some thought to how they could be applied as part of rehabilitation actions.
Contributors
  • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
References
  • Błachut J., Gaberle A., Krajewski K. (2004). Kryminologia. Gdańsk: Arche.
  • Cialdini R.B. (2009). Wywieranie wpływu na ludzi: Teoria i praktyka. Gdańsk: GWP.
  • Hołyst B. (2004). Kryminologia, (wyd. VIII). Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis.
  • Lieberman D.J. (2006). Jak zmieniać innych?: Nasz wpływ na zachowania ludzi. Warszawa: Klub Dla Ciebie.
  • Ostrowska K. (2008). Psychologia resocjalizacyjna: W kierunku nowej specjalności psychologii. Warszawa: Fraszka Edukacyjna.
  • Pospiszyl K. (1998). Resocjalizacja: Teoretyczne podstawy oraz przykłady programów oddziaływań. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie ŻAK.
  • Wybrane techniki wywierania wpływu Dawida Liebermana... 19
  • Pytka L. (2008). Pedagogika resocjalizacyjna: Wybrane zagadnienia teoretyczne, diagnostyczne i metodyczne. Warszawa: Wydawnictwo APS.
  • Rejzner A. (red.) (2007). Praca socjalna, profilaktyka społeczna, resocjalizacja – poszukiwanie nowych rozwiązań. Warszawa: Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytet Warszawski.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-dc345f63-0fef-43b6-98a7-0e0a1e52c47b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.