PL EN


2015 | 3 | 180-184
Article title

Interakcje wybranych leków z żywnością w grupie pacjentów powyżej 60. roku życia

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
Keywords
References
  • Jarosz M, Dzieniszewski J. Interakcje leki a żywność – ważny problem kliniczny. Służba Zdr [Internet] 2000 [cyt. 06.05.2015]. Dostęp na URL : http://www.sluzbazdrowia.com.pl/artykul.php?numer_wydania=2971&art=1.
  • Wieczorowska-Tobis K. Hospitalizacja osób starszych jako efekt działań niepożądanych stosowanych leków. Geriatria 2011;5: 122–125.
  • Chmiel-Perzyńska I, Derkacz M, Kowal A, i wsp. Jak pacjenci przyjmują leki? Fam Med Prim Care Rev 2010; 12(2): 146–148.
  • Czech N, Gętek M, Białek-Dratwa A, i wsp. Wiedza pacjentów na temat interakcji leków z żywnością i alkoholem. Piel Pol 2013; 48(2): 73–78.
  • Pracownia Badań Społecznych. Satysfakcja pacjentów z funkcjonowania publicznej służby zdrowia. [Internet] 2005 [cyt.06.05.2015]. Dostęp na URL : http://www.prawapacjenta.eu/var/media/File/badanie_pbs.pdf.
  • Derkacz M, Flisek J, Wicha J, i wsp. Jak pacjenci stosują się do zaleceń lekarskich dotyczących przyjmowania zaordynowanych leków? Fam Med Prim Care Rev 2014; 16(2): 91–93.
  • Zachwieja Z, red. Leki i pożywienie – interakcje. Wrocław: MedPharm; 2008: 19–30, 155–189, 173–179.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-dc349dae-8f91-4f3e-a744-5ff7ade0d546
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.