PL EN


2014 | 1(31) | 223-236
Article title

Dobór zespołów projektowych z wykorzystaniem metod stochastycznych

Content
Title variants
EN
Project team selection using stochastic methods
Languages of publication
PL EN
Abstracts
EN
The paper presents the possibility of application of stochastic methods in supporting the selection of project team members. According to research of M. Belbin an effective collaboration of members of the project team requires 8 team roles (describing the soft skills) in its composition, which will enable the occurrence of the synergy effect. For the purpose of the reasearch, the original software was developed, which uses stochastic methods in the process of assembling teams that meet these criteria. The paper presents the results of experiments based on anonymized surveys conducted among students of different faculties. Teams obtained thorough conducted simulations fulfilled the criterion of completeness of team roles.It was pointed out that the use of stochastic methods in supporting the process of selection of employees in project teams may contribute to improving the efficiency of resource allocation through the appropriate assignation of roles and responsibilities, for example, to avoid a situation where a qualified professional would be attached to the team, wherein his potential would be wasted.
Year
Issue
Pages
223-236
Physical description
Contributors
References
 • Ariely D., 2011, Zalety irracjonalności, Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław.
 • Betta J., 2012, Ludzie największą wartością projektu, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych”, nr 4 (166), s. 159-176.
 • Dałkowski B., Staśko L., Zalewski M., 2009, Polskie wytyczne kompetencji IPMA wersja 3.0, Stowarzyszenie Project Management Polska.
 • Hartman T., 1999, Kod kolorów – typy osobowości zaszyfrowane w kolorach, Wydawnictwo Amber, Warszawa.
 • Kohn S., Oconnell V., 2008, 6 nawyków wydajnego zespołu, Helion, Gliwice.
 • Kordziński J., 2012, Siła motywacji – jak dopingować siebie i ludzi, z którymi pracujesz, Helion, Gliwice.
 • Krysiński K., 2013, Zastosowanie metod stochastycznych we wspomaganiu doboru personelu w zespołach projektowych i pracowniczych, praca magisterska pod kier. Michała Twardochleba, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Wydział Informatyki, Szczecin.
 • Niemczyk A., Niemczyk A., Mądry J., Motywacja pod lupą. Praktyczny poradnik dla szefów, Helion, Gliwice.
 • Phillips J., 2011, Zarządzanie projektami IT, Helion, Gliwice.
 • Szymańska K., 2012 , Przegląd współczesnych poglądów na zarządzanie zasobami ludzkimi w projektach, „Rocznik Naukowy Wydziału Zarządzania w Ciechanowie”, z. 1-4, t. VI, s. 129-149.
 • Wiseman L., Mckeown G., 2011, Dodaj im skrzydeł! Jak najlepsi liderzy wyzwalają potencjał swoich współpracowników, Helion, Gliwice.
 • Wróblewski P., 2005, Zarządzanie projektami informatycznymi dla praktyków, Helion, Gliwice.
 • Antoniewicz P., Jak zostać i być dobrym liderem, www.qwsi.pl/asp/pliki/aktualnosci/qwsi_liderzy.ppt, IV 2014.
 • Betta J., Ludzie w projekcie, http://www.ioz.pwr.wroc.pl/Pracownicy/Betta/Materialy/2013_14/Ludzie%20w%20projekcie-Niestacjonarne.pptx, IV 2014.
 • Choroszczak J., Organizowanie i kierowanie zespołami projektowymi http://administracja.wsbnlu.edu.pl/uploadedFiles/file/zajecia_JChoroszczak.pdf , IV 2014.
 • Ćwik K., Praca zespołowa http://www.hs.dobrekadry.pl/docs/Praca_zespolowa-Cwik.pdf, IV 2014.
 • Kotylak S., Zarządzanie projektami, http://www.uz.zgora.pl/~skotylak/studenci/02ZP.pdf, IV 2014.
 • Roszkowski M., Teoria zarządzania – Style kierowania http://mroszkowski.zut.edu.pl/teoriazarzadzania-style-kierowania/, IV 2014.
 • Working out your team role, http://www.teamtechnology.co.uk/workingoutyourteamrole.htm, IV 2014.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-dc366c25-7d11-4c9f-a3c9-3b487e64042f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.